W Wałbrzychu 24.pl

POLSKIE SUDETY

ECHA

ALTERNATYWA DLA POLSKI

#ZATRZYMAJABORCJĘ

NARODOWA POLSKA KATOLICKA

100 KSIĄŻEK

RÓŻANIEC DO GRANICTEOLOGIA POLITYCZNA


Trwa(nie). O bioetyce [TPCT 111]

Trwa(nie). O bioetyce [TPCT 111]

"Kiedy się widzi do czego doprowadziła współczesna medycyna, pytamy siebie mimo woli o to: ile pięter ma śmierć?" - pisał swego czasu Jean-Paul Sartre w charakterystyczny dla siebie sposób. Nie sposób przyznać mu racji, gdy myślimy dziś o zagadnieniach bioetycznych. Rozpoznawanie cienkiej granicy między życiem i śmiercią, pomiędzy powinnością prowadzenia terapii a zaprzestaniem jej uporczywości, w końcu opowiedzeniem się za trwaniem lub pozwoleniem na odejście staje się dziś jednym z trudniejszych wyzwań z punktu widzenia etyki i moralności. Wielki temat, którego idee mają poważne i nieodwołalne konsekwencje.Wejście

2018-05-14

Abp Henryk F. Hoser SAC: Bioetyka - najtrudniejsze wyzwanie współczesności.
Na początku naszego stulecia ujawnia się jeszcze jedna, obok konsumpcjonizmu i terroryzmu, tendencja cywilizacyjna, która wypacza obraz oraz przeznaczenie człowieka. Posługując się pojęciem z historii sporów religijnych, nazywam ją "herezją antropologiczną" - przeczytaj w "Teologii Politycznej Co Tydzień": "Trwa(nie). O bioetyce" tekst abp. Henryka F. Hosera SAC.

2018-05-15

Ks. prof. Jacek Grzybowski: Sprawa Alfiego Evansa - konsekwencje utylitarnej antropologii.
Istniała możliwość ratowania słabego i chorego życia Afliego Evansa zachowującego wszelako pewną szansę na funkcjonowanie w miłości rodziców i najbliższych osób. Tej szansie przeciwstawiono formalną (sądową) decyzję o zaprzestaniu leczenia. To jest istota problemu - mówi ks. prof. Jacek Grzybowski w rozmowie z Jakubem Pydą w "Teologii Politycznej Co Tydzień": "Trwa(nie). O bioetyce".

2018-05-14

Ks. prof. Konrad Glombik: Wyzwania współczesnej bioetyki. O Alfiem Evansie.
Prawo do życia jest prawem człowieka i ma charakter przedpaństwowy, co oznacza że żadna ludzka instancja nie posiada kompetencji, aby komuś udzielić lub odebrać to prawo, gdyż wiąże się z człowieczeństwem i należy się każdemu bez wyjątku - pisze ks. prof. Konrad Glombik w "Teologii Politycznej Co Tydzień": "Trwa(nie). O bioetyce".

2018-05-14

O. Grzegorz Mazur OP: Relatywizacja osobowej godności człowieka.
Osoby to byty świadome różnicy między istotą a istnieniem. Życie ludzkie nie należy do uposażenia osoby: jego zniszczenie równoznaczne jest z eliminacją osoby. Dlatego życiu nie przysługuje status dobra wymiennego, które można nabyć lub się go wyzbyć - pisał o. Grzegorz Mazur OP w książce "Etyczna ocena legalizacji eutanazji w Holandii" w 2003 roku. Przypominamy jej fragment w "Teologii Politycznej Co Tydzień": "Trwa(nie). O bioetyce".

2018-05-14

Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Czy grozi nam koniec człowieka?
Jeśli rezygnujemy z kategorii natury ludzkiej, oddajemy osobę ludzką i jej przyszłość w ręce naukowców, którzy chcieliby ingerować bez żadnych ograniczeń w naszą tożsamość, tworząc „nowego wspaniałego człowieka" - pisze ks. prof. Andrzej Kobyliński w "Teologii Politycznej Co Tydzień": "Trwa(nie). O bioetyce".

2018-05-14

Ks. prof. Stanisław Warzeszak: Etyczne aspekty opieki paliatywnej.
Cierpienie jest czymś tak szlachetnym i delikatnym, że każda odpowiedź na wołanie i na pytanie o sens u człowieka cierpiącego, która nie wypływałaby z powołania, byłaby zadawaniem dodatkowych cierpień, a nawet śmierci - pisał ks. prof. Stanisław Warzeszak w książce "Bioetyka. W obronie życia człowieka" w 2011 roku. Przypominamy jej fragment w "Teologii Politycznej Co Tydzień": "Trwa(nie). O bioetyce".


Prawo (do) pracy [TPCT 109]

Prawo (do) pracy [TPCT 109]

"Historia człowieka jest historią jego pracy, a ta praca jest historyczna, społeczna, ludzka tylko pod warunkiem, że dokonuje się wbrew instynktowi albo bezpośredniemu interesowi pracującego, ta praca musi się dokonywać w służbie innego i musi być pracą przymusową, do której bodźcem jest strach przed śmiercią. To właśnie ta praca - i tylko ta praca - wyzwala i humanizuje człowieka" - pisał Hegel w słynnym ustępie Fenomenologii Ducha. Rzeczywiście w tym ujęciu, praca jawi się jako główna oś organizująca porządek ludzki, wyznaczając linię podziału pomiędzy kulturą a naturą, ale także różnicującą wewnętrzny stan w obrębie wspólnoty. Czym praca jawi się kilka wieków później, w dobie nowoczesności i świata przeoranego przez XIX i XX wiek?Wejście

2018-04-30

Ks. prof. Jan Sochoń: Duchowy wymiar pracy
ks. prof. Jan Sochoń Praca należy do atrybutywnych cech człowieka, ponieważ nie określa jej rodzaj wykonywanej aktywności, ale wyłącznie godność bytu osobowego-pisze ks. prof. Jan Sochoń dla "Teologii Politycznej Co Tydzień" pt.: "Prawo (do) pracy"

2018-04-30

Krzysztof Wołodźko: Freelancer. Rzecz o nowym zniewoleniu pracą
Krzysztof Wołodźko Freelance to budowana przez media legenda, mit, w którym jednostka łączy pasję z sukcesem finansowym. W rzeczywistości freelancerzy to zwykle ludzie na umowach śmieciowych lub samozatrudnieni zaludniający świat prekariuszek i prekariuszy - pisze Krzysztof Wołodźko dla "Teologii Politycznej Co Tydzień": "Prawo (do) pracy"

2018-04-30

Piotr Graczyk: Śmierć i zmartwychwstanie pracy
Człowiek, przybierając postać robotnika, przestaje być autorem swoich działań. Tam, gdzie praca jest towarem na rynku, osobowość staje się w końcu tylko narzędziem pracy, które należy do właściciela środków produkcji, a więc do samego kapitału. W ten sposób praca martwa – kapitał, triumfuje ostatecznie nad pracą żywą - pisze dr Piotr Graczyk dla "Teologii Politycznej Co Tydzień" pt.: "Prawo (do) pracy"

2018-04-30

Bartosz Rydliński: Praca a sprawiedliwość: wokół problemów wolnego rynku
Oczywistym jest, że prezes spółki może, a nawet powinien zarabiać więcej od pracownika, który dopiero wdraża się w pracę firmy. Rodzi się natomiast pytanie czy powinien on zarabiać trzysta razy więcej? - pisze dr Bartosz Rydliński dla "Teologii Politycznej Co Tydzień": "Prawo (do) pracy"

2018-04-30

Bartosz Krzymiński: Św. Tomasz ochrzcił pracę arystotelesowskiego niewolnika
Pomimo głębokich związków między filozofią Arystotelesa a myślą św. Tomasza z Akwinu ich rozumienie pracy znacznie się od siebie różni. Wraz z rozwojem myśli chrześcijańskiej nastąpiło gruntowne przewartościowanie moralnego znaczenia ludzkiego wysiłku, którego starożytni Grecy nie ujmowali w kategoriach etycznych- pisze Bartosz Krzymiński dla "Teologii Politycznej Co Tydzień": "Prawo (do) pracy"

2018-04-30

Ks. Stefan Wyszyński: Bez pracy nie można dojść do pełni rozwoju osobowości
W dobrze zorganizowanej pracy musi być zawsze miejsce na jej pełne zrozumienie. Rozum ludzki, wola człowieka muszą coś z pracy wynosić. Otrzymany rozkaz musi być poddany ocenie rozumu. On to bowiem wskazuje nam drogi do najlepszego wykonania pracy ludzkiej - pisał ks. Stefan Wyszyński w 1946 roku. Fragment jego książki "Duch pracy ludzkiej" przypominamy w "Teologii Politycznej Co Tydzień": "Prawo (do) pracy"

2018-04-30

Jan Paweł II: Przez pracę człowiek uczestniczy w dziele samego Boga
Znosząc trud pracy w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym za nas, człowiek współpracuje w pewien sposób z Synem Bożym w odkupieniu ludzkości. Okazuje się prawdziwym uczniem Jezusa, kiedy na każdy dzień bierze krzyż działalności, do której został powołany - pisał Jan Paweł II w encyklice Laborem Exercens, opublikowanej w 1981 roku. Jej fragment, poświęcony duchowości pracy, przytaczamy w "Teologii Politycznej Co Tydzień": "Prawo (do) pracy"19.05.2018

W przyszłym tygodniu premiery dwóch niezwykłych książek Teologii Politycznej

W przyszłym tygodniu premiery dwóch niezwykłych książek Teologii Politycznej

Zapraszamy na spotkanie z prof. Markiem A. Cichockim, które odbędzie się 22 maja (wtorek) o godz. 18.00 w siedzibie Teologii Politycznej przy ul. Koszykowej 24/7. Spotkaniu, które poprowadzi red. Jakub Moroz, towarzyszyć będzie premiera książki prof. Cichockiego "Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii".

Kiedy: 22 maja (wtorek)
Godzina rozpoczęcia: 18.00
Miejsce spotkanie: Warszawa, ul. Koszykowa 24/7 - redakcja Teologii Politycznej.

Wstęp wolny!
Książkę można kupić w przedsprzedaży w księgarni Teologii Politycznej

Wydarzenie na FacebookuKsiążka Mama w pracy autorstwa Joanny Paciorek

W związku ze zbliżającym się Dniem Matki, Teologia Polityczna wydaje książkę "Mama w pracy" autorstwa Joanny Paciorek, współzałożycielki i wiceprezes Fundacji Świętego Mikołaja. Autorka z lekkością pisze o łączeniu macierzyństwa z pracą w międzynarodowej korporacji i początkach Fundacji Świętego Mikołaja. Pisze też o wyborach - tych dużych i tych codziennych, z których składa się życie mamy czwórki dzieci.

O książce rozmawiać będą:
Magdalena Gawin - wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego;
Angelika Korszyńska-Górny - wokalistka, kompozytorka;
Joanna Paciorek - autorka książki, wiceprezes Fundacji Świętego Mikołaja. 
Prowadzący: Mateusz Matyszkowicz - dyrektor TVP1.

Kiedy: 24 maja (czwartek)
Godzina rozpoczęcia: 18.00

Miejsce spotkanie: Warszawa, ul. Koszykowa 24/7 - redakcja Teologii Politycznej.
Wstęp wolny!
Książkę można kupić w przedsprzedaży w księgarni Teologii Politycznej

Teologia Polityczna
Angela Merkel i kryzys migracyjny
Eko-konserwa? [TPCT 108]

Eko-konserwa? [TPCT 108] "U korzeni bezmyślnego niszczenia środowiska naturalnego tkwi błąd antropologiczny, niestety rozpowszechniony w naszych czasach. Człowiek mniema, że samowolnie może rozporządzać ziemią, podporządkowując ją bezwzględnie własnej woli, tak jakby nie miała ona własnego kształtu" - czy to jest jeden z punktów programu partii "zielonych", a może fragment płomiennego przemówienia prezesa jednej z wielkich organizacji ekologicznych? Otóż nie, to nawet nie jest fragment głośnej encykliki Franciszka Laudato Si. To są słowa Jana Pawła II spisane w 1991 roku w Encyklice Centesimus annus, która podejmowała między innymi problem podejścia do spraw ochrony środowiska.

Agnieszka Kołakowska: Konserwatysta wobec współczesnych ruchów ekologicznych
Konserwatysta konserwuje; cóż bardziej logicznego? Z tą różnicą, że w przeciwieństwie do zielonych chciałby konserwować także ludzi, nie mówiąc o zdrowej gospodarce. Inicjatywy dążące do konserwacji zwierząt i zieleni są z natury konserwatywne, nie lewicowe. Jednym z zadań konserwatysty jest walka przeciwko uzurpacji i upolitycznieniu tych inicjatyw przez lewicę - pisze Agnieszka Kołakowska w "Teologii Politycznej Co Tydzień": "Konserwatywna ekologia"

Remigiusz Okraska: Ekologia wymaga od nas przekroczenia dotychczasowych sporów politycznych
Możemy mieć różne poglądy - wywodzić się z nurtów wyrastających z różnych źródeł, udzielających innych odpowiedzi na fundamentalne pytania o świat i człowieka - natomiast byłoby znakomicie, gdyby perspektywa ekologiczna potrafiła te podziały przekroczyć, ponieważ dotyczy samych fundamentów naszego bytu jako jednostek i wspólnot - mówi Remigiusz Okraska w rozmowie z Jakubem Pydą dla "Teologii Politycznej Co Tydzień": "Eko-konserwa?"

O. prof. Waldemar Linke CP: Biedny chrześcijanin patrzy na ekosystem
Ekologia, rozumiana jako spojrzenie na świat oparte na miłości i solidarności, na prawie do korzystania z zasobów ziemi, jest postawą harmonizującą z chrześcijańskim kodeksem moralnym. Ekologizm jako quasi-religia stawiająca świat natury w roli wartości absolutnej to coś zupełnie innego – pisze o. prof. Waldemar Linke CP w "Teologii Politycznej Co Tydzień": "Konserwatywna ekologia"

Simone Kotva: Doktryna przeistoczenia to doskonały przykład myślenia ekologicznego
Słowo "ekologia" zostało ukute po raz pierwszy w dziewiętnastym wieku i od samego początku było stosowane, by podsycać wrogość wobec technologii i cywilizacji. Tymczasem to, co ekologia opisuje - relację między organizmem a środowiskiem - jest wcześniejsze niż nowożytna cywilizacja i nie ma żadnego związku z dychotomią natury i kultury - mówi dr Simone Kotva w wywiadzie udzielonym Teologii Politycznej Co Tydzień: "Eko-konserwa?"

Tomasz Terlikowski: Encyklika przeciw bezbożnemu neoliberalizmowi
Zielona encyklika Franciszka u swoich podstaw wcale nie ma obrony przyrody (choć niewątpliwie jest to ważny jej element), ale ostrą krytykę założeń neoliberalnej gospodarki. Można ją zatem uznać za wielki sprzeciw wobec "bezbożnego neoliberalizmu" - pisze Tomasz Terlikowski w "Teologii Politycznej Co Tydzień": "Eko-konserwa?"

Krzysztof Tyszka Drozdowski: Konserwatywna ekologia
Grupa młodych konserwatystów z Francji, skupionych wokół kwartalnika Revue Limite, buduje stanowisko, które trzeba nazwać "ekologią integralną". Ich ekologia, wzorem "Laudato si" (nazywają się zresztą "pokoleniem papieża Franciszka"), chce objąć całokształt życia i troszczyć się o wszystkie jego przejawy - pisze Krzysztof Tyszka Drozdowski w "Teologii Politycznej Co Tydzień": "Konserwatywna ekologia"

Mateusz Piotrowski: Św. Franciszek i Wilk z Wall Street
Święty Franciszek spotkał wilka, który niszczył jego rodzinne miasto - i Franciszek wilka nawrócił. Ale jak Święty poradziłby sobie, gdyby dziś spotkał Wilka z Wall Street? - pisze Mateusz Piotrowski dla "Teologii Politycznej Co Tydzień": "Eko-konserwa?"

Michał Kmieć: Mistyka przyrody według Chestertona
Pochwała stworzenia nie jest laudacją na cześć tylko materii, wyłącznie tego, co widzimy, lecz przede wszystkim jest zdumieniem nad odwiecznie cudownym Aktem Stwórczym, przejścia niebytu w byt. Chestertonowski mistycyzm przyrody polega na widzeniu w rzeczach tego, co je przekracza; na dostrzeganiu jakby samego Stwórcy wszechrzeczy - pisze Michał Kmieć w "Teologii Politycznej Co Tydzień": "Eko-konserwa?"

Maciej Głowacki: Rogera Scrutona "Zielona Filozofia"
Scruton przekonuje, że wyśrubowane standardy lobbowane przez eko-aktywistów bardzo często przynoszą konsekwencje odwrotne do zamierzonych - pisze Maciej Głowacki w "Teologii Politycznej Co Tydzień": "Eko-konserwa?"23.04.2018

Wesprzyj zbiórkę książki "Mama w pracy" // Obejrzyj debatę z premiery jubileuszowego numeru "Teologii Politycznej"


"Mama w pracy" - kiedyś bardzo popularny blog Joanny Paciorek, mojej przyjaciółki i osoby z którą stworzyliśmy Fundację Świętego Mikołaja. Otóż ten blog przybierze formę książkową. Bardzo proszę o wsparcie zbiórki - apeluje Dariusz Karłowicz. Serdecznie dziękujemy za każdy życzliwy odzew z Państwa strony.

Kliknij i przekaż darowiznę

Wpłać teraz

W czwartkowe popołudnie 19 kwietnia odbyła się premiera jubileuszowego, 10. numeru "Teologii Politycznej". W debacie towarzyszącej prezentacji rocznika zatytułowanego "Solidarność i miłosierdzie" udział wzięli: prof. Marek A. Cichocki, dr Ewa Czaczkowska, ks. prof. Jacek Grzybowski oraz dr Dariusz Karłowicz. Zapraszamy do obejrzenia wideo ze spotkania, które miało miejsce w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie.

Debata

    Obejrzyj debatę
    Przeczytaj relację i zobacz zdjęcia ze spotkania
    Kup 10. numer rocznika w księgarni Teologii Politycznej
Teologia Polityczna

Debata Teologii Politycznej wokół książki Izrael i Objawienie Erica Voegelina (19.03.2015)
Debata Teologii Politycznej wokół książki "Izrael i Objawienie. Narodziny sensu." Erica Voegelina. W debacie udział wzięli: prof. Jacek Bartyzel, ks. prof. Waldemar Chrostowski, prof. Dariusz Gawin i dr Tomasz Terlikowski, spotkanie prowadził Tomasz Stefanek.

100 lat od rewolucji 1917

Teologia Polityczna Co Tydzień: Stulecie października
"Rewolucjonizm zawsze jest rozdarciem między osobami ojca i syna, odrzuceniem ojcostwa, to jest - afirmacją śmierci i przemijania w miejsce żywota wiecznego. W waszych zewnętrznych rewolucjach ma miejsce naruszenie odwiecznej zasady - zasady hierarchiczności, zasady organicznej więzi, to znaczy zostaje odrzucony Boży porządek świata" - tak pisał Mikołaj Bierdajew wzburzony inteligenckim akcesem do nurtu rewolucji rosyjskiej z 1917 roku. Sens tego wydarzenia jawił mu się już zaledwie kilka lat po przewrocie październikowym jako nie tylko gwałt na religii, ale rozerwanie dotychczasowych nici i zanegowanie boskiego ładu.

Wojciech Stanisławski: Zlekceważone stulecie
Jak wiadomo, Kreml jest nader aktywny w mediach społecznościowych, w tym na Facebooku, tyle, że najczęściej w niejawny sposób. Gdyby funkcjonował tam jak przeciętny fizyczny użytkownik, w odpowiedzi na pytanie o stosunek do Rewolucji Październikowej mógłby kliknąć ikonkę "To skomplikowane" - pisze Wojciech Stanisławski w Teologii Politycznej Co Tydzień pt. Stulecie października.

Ks. prof. Henryk Paprocki: Największym przegranym rewolucji jest rosyjska inteligencja
Rewolucja miała zmienić porządek, a tak naprawdę nic nie zmieniła, tylko odwróciła pojęcia. Miał rządzić proletariat, którego prawie nie było, a tym niewielu proletariuszom żyło się jeszcze gorzej niż za cara - mówi ks. prof. Henryk Paprocki w rozmowie z Tadeuszem Stopińskim specjalnie dla "Teologii Politycznej Co Tydzień": Stulecie października.

Ks. prof. Jacek Grzybowski: Utopijny mesjanizm marksizmu - fundament bolszewickiej rewolucji
W stulecie rewolucji bolszewickiej warto przypomnieć, że marksizm ma w sobie siłę religijnego profetyzmu. Eschatologia marksistowska wyznaczała proletariatowi rolę zbiorowego zbawiciela. Wyrażenia, jakich używa Marks, nie pozostawiają wątpliwości, co do religijnych źródeł mitu klasy wybranej, która dzięki swemu cierpieniu odkupi ludzkość - pisze ks. prof. Jacek Grzybowski w "Teologii Politycznej Co Tydzień": Stulecie października.

Jakub Pyda: Rewolucja czy apokalipsa?
Jaką formę ma przybrać doświadczenie, które - jak w przypadku Orzeszkowej czy Zdziechowskiego - zbliża się raczej ku historiozoficznemu finis niż ku genesis? - pisze Jakub Pyda w "Teologii Politycznej Co Tydzień": Stulecie października.

Łukasz Maślanka: Bolszewizm jako awaria rewolucji
Lekcja rewolucji rosyjskiej jest banalna: systemy ustrojowe, choćby i wielopartyjne, ale pozbawione realnej partycypacji mas, podlegają bardzo szybkiej dekompozycji pod wpływem wielkiego wstrząsu. Władza w takich sytuacjach leży na ulicy, zaś o tym, kto ją podniesie, nie rozstrzygają bynajmniej kryteria merytokratyczne ani demokratyczne - pisze dr Łukasz Maślanka w "Teologii Politycznej Co Tydzień": Stulecie października.

Prof. Jacek Bartyzel: Bolszewizm odczuwany eschatologicznie. O Marianie Zdziechowskim
Nihilizm bolszewicki przejawia się jako antyspirytualizm, jako zaciekłe niszczenie w duszy ludzkiej wszystkiego, co ją nad zwierzę wyróżnia. Głównym celem bolszewizmu jest przeto zniszczenie religii, wykorzenienie z duszy człowieka wszelkiej myśli o Bogu, zabicie tęsknoty za życiem wyższym - pisze prof. Jacek Bartyzel w "Teologii Politycznej Co Tydzień": Stulecie października.

Mikołaj Bierdiajew: Rewolucja jest wroga duchowi wolności
Naród, nad którym władzę zdobył żywioł rewolucyjny traci swobodę ducha, poddaje się prawu Fatum, przeżywa ból mający charakter nieodwracalny. Staje się opętanym, przybiera charakter demoniczny - pisał Mikołaj Bierdiajew w pracy "Filozofia nierówności. Listy do wrogów filozofii społecznej". Przeczytaj jej fragment w "Teologii Politycznej" Co Tydzień nr 84 pt. Stulecie października.

Cichocki, Gawin, Karłowicz o konsekwencjach rewolucji bolszewickiej
Rewolucja październikowa zmieniła nie tylko Rosję na zawsze, ale odcisnęła też straszne piętno na historii całego świata, w tym historii Polski. Przeczytaj zapis rozmowy filozofów: Marka A. Cichockiego, Dariusza Gawina i Dariusza Karłowicza z najnowszego odcinka programu "Trzeci Punkt Widzenia", który publikujemy w "Teologii Politycznej" Co Tydzień nr 84 pt. Stulecie października.

Łukasz Jasina: Październik a kinematografia
Wprawdzie znani mi czytelnicy dzieł Lenina nie dopatrzyli się nigdzie jego słynnego cytatu - "kino jest najważniejszą ze sztuk" - ale w praktyce i tak się go trzymano. W okresie wojny domowej tworzono podstawy przemysłu filmowego, który miał mieć równych sobie tylko w Kalifornii i w podberlińskim Babelsbergu - pisze dr Łukasz Jasina w 81 numerze "Teologii Politycznej Co Tydzień": Stulecie października.


Jubileuszowy rocznik Teologii Politycznej pod tytułem Solidarność i miłosierdzie

Zapraszamy na premierę jubileuszowego, 10. numeru rocznika "Teologii Politycznej"

20.04.2018


"Solidarność i miłosierdzie" - to tytuł jubileuszowego, 10. numeru rocznika "Teologii Politycznej", który poświęcony jest najważniejszym ideom, jakie rozkwitły w XX-wiecznej Polsce. Na jego kartach staramy się zrozumieć  zarówno znaczenie, jak i wewnętrzny związek, jaki zachodzi między tymi kluczowymi dla polskiej tożsamości pojęciami.

Kup nowy numer rocznika (PRZEDSPRZEDAŻ)!

Platon - "Fedon" - dwujęzyczne wydanie w nowym tłumaczeniu i z komentarzem prof. Ryszarda Legutki;

Richard Kraut - "Sokrates i państwo" - znakomity komentarz do platońskiego "Kritona";

Eric Voegelin - "Porządek i historia" - pełne opus magnum słynnego filozofa (6 tomów).

***

"Solidarność i miłosierdzie" - to idee, które wytyczyły specyficznie polską drogę zmagań z dwoma największymi kataklizmami epoki i stanowiły odpowiedź Polaków na absolutne zło, jakie pojawiło się na naszej ziemi za sprawą dwóch totalitaryzmów - nazizmu i komunizmu.

W 10. numerze "Teologii Politycznej" zamieszczamy również teksty poświęcone aktorom naszych najnowszych dziejów, dzięki którym obie idee w ogromnym stopniu wpłynęły na kształt polskiego XX wieku - świętej siostrze Faustynie Kowalskiej oraz ruchowi społecznemu "Solidarność".

Marek A. Cichocki i Dariusz Karłowicz piszą we wstępie do rocznika:

"Solidarność" okazała się godna swego miana - odsłoniła i uruchomiła solidarność. Francuski myśliciel Alain Touraine powiedział, że sierpniowy ruch to najpiękniejsza rzecz, jaka przydarzyła się ludzkości w końcu XX wieku. Tak właśnie myślimy.

Prawdę o Miłosierdziu jako najważniejszym przymiocie Boga przypomniały nie katedry teologii, lecz niewykształcona zakonnica, święta Faustyna Kowalska, mistyczka, propagatorka kultu Miłosierdzia Bożego i autorka spisywanego na polecenie swego spowiednika Dzienniczka (będącego dziś najczęściej tłumaczoną polską książką).

Jeśli ktoś za dwieście lat będzie pisał historię Kościoła Powszechnego, to z dużym prawdopodobieństwem przełom drugiego i trzeciego tysiąclecia nazwie epoką kultu Bożego Miłosierdzia. Śmiało można powiedzieć, że formy pobożności, które propagowała święta Faustyna, stały się dziś własnością całego Kościoła.


Zobacz spis treści 10. numeru "Teologii Politycznej"

Wydarzenie na Facebooku

***

10.numer "Teologii Politycznej" ukazuje się dzięki wsparciu Darczyńców Teologii Politycznej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

izabela.stawicka@mikolaj.org.pl tel. +48 607 713 321

POBIERZ BEZPŁATNY PROGRAM DO ROZLICZEŃ PIT KRS 0000126602 CEL SZCZEGÓŁOWY: TEOLOGIA POLITYCZNA

Powrót do początku strony


Strona Główna. Wszelkie prawa zastrzeżone ©2018 Ryszard Wieczorek - Pro Moc Ja