Witryna w akomodacji na: Pro-Moc-Ja.pl

W Wałbrzychu 24.pl

nieistotna większość - decydująca mniejszość
APLIKACJA DO ODCZYTYWANIA TREŚCI OBCOJĘZYCZNYCH

POLSKIE SUDETY

ECHA

ALTERNATYWA DLA POLSKI

NARODOWA POLSKA KATOLICKA

#ZATRZYMAJABORCJĘ

TEOLOGIA POLITYCZNA

100 KSIĄŻEK

RÓŻANIEC DO GRANIC

W Wałbrzychu Wszyscy Wszystko Wiedzą - Pierwszy Prawicowy Portal Publicystyczny
           

W którym miejscu NFZ jest narodowy?

Powołanie Komisji Śledczej d/s wyłudzenia władzy w 1989 przez lewicę, załatwia wszystkie tzw. "komisje śledcze", stając się "Start-Up-em", rozpoczynającym kontrrewolucję antymarksistowsko-spinellowską!Narodowy Fundusz Zdrowia - w którym miejscu on jest narodowy? Pewien przedsiębiorca-stomatolog, pośród innych "pewnych" przedsiębiorców, ma przedstawionych ponad 7 tys. zarzutów wyłudzenia funduszy od Funduszu. Czy w tym Funduszu nie pracują? Tak. Bo dopuszczając się malwersacji finansowej polegającej na pobieraniu składek za usługi, których nie otrzymujemy, zmuszają nas do korzystania z usług prywatnych stomatologów, za które mamy po raz drugi płacić. Czy mamy do czynienia z indywidualnym przestępstwem, czy ze współsprawstwem? Zapewne z niedopełnieniem obowiązków służbowych. Lecz czy niedopełnienie obowiązków służbowych nie wynika z tego, że urzędy obsadzane są nie przez tych, którzy przestrzegają Dekalogu, ale przez tych, którzy przestrzegają "konstytucji" komunistycznej Aleksandra Kwaśniewskiego? Czy tracone przez społeczeństwo pieniądze, na skalę tak długiego już czasu, przekazywane do NFZ, nie byłyby bardziej przydatne dla każdego z nas - w budowaniu własnych domów, w budowaniu własności? Katolicy mowią: "my jak najdalej od polityki". I wyrażają zgodę na zło, na własne samobójstwo, a lewica, czyli marksiści, czyli lichwiarze, czyli ateiści, czyli poganie, czyli PO-PSL-N-Nowacka-Razem zacierają dłonie...a Jezus Chrystus wywracał im stoły.

Ryszard Wieczorek Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

Z Deklaracji Paryskiej 2017:Europa - z całym swoim bogactwem i wspaniałością - zagrożona jest jednak fałszywym rozumieniem samej siebie. Owa fałszywa Europa uważa, że w swoim obecnym kształcie stanowi wypełnienie naszej cywilizacji; tymczasem tak naprawdę chce zająć nasz dom. Ma skłonność do przesady i zniekształca autentyczne cnoty europejskie, podczas gdy sama jest ślepa na swoje wady. Zadowolona z siebie - posługując się jednostronnymi karykaturami naszej historii - fałszywa Europa tkwi w uporczywym uprzedzeniu w stosunku do własnej przeszłości. Jej orędownicy to sieroty z wyboru, ludzie, którzy zakładają, że sieroctwo - bycie bezdomnym – jest jakimś szlachetnym osiągnięciem. W ten sposób fałszywa Europa szczyci się, że stanowi zapowiedź uniwersalnej wspólnoty - która nie jest ani uniwersalna, ani nie jest wspólnotą.

Bo nigdzie nie ma DEKOMUNIZACJI!
Wałbrzych
AnkietaKatolicyzm jest racjonalny, niezastępowalnyKatolicyzm jest racjonalny i nikt oraz nic, nie może go zastąpić...
Czy obrazkoalicji zniekształconej Platformy Obywatelskiej, ze zniekształconą UE,
posługujących się zniekształconą flagą państwową RP, oznacza dobro, czy zło?

    Narodowa Polska Katolicka - Społeczeństwo
wolne od 200 lat marksizmu i 500 lat protestantyzmu
     
WARSZAWSKA GAZETA Radio Maryja Wiadomości Telewizja TRWAM Polonia Christiana Pro Kapitalizm Magna Polonia Radio Wnet
    UE nie dla marksistów!      
Bitwa pod Grunwaldem
    Narodowa Polska Katolicka - Chrześcijan
wolnych od 1000 letnich schizmatyzmów
     
W MERITUM | W PRAWO | HEREZJE | AMORIS LAETITIA | DEKLARACJA PARYSKA | POLSKA NIEPODLEGŁA | POBUDKA | O BRONI | WAŁBRZYSKA STRZELNICA | E-MISJA
HISTORIA KULTURY i SZTUKI W REALU 24 NA PRAWO
Fałszywe Ustroje Fałszywe Religie Dobrze Wybierajmy
ZASADA PARETO
DOBRZE WYBIERAJMY


„Gospodarka osiąga maksimum efektywności w sytuacji, gdy poprawa ekonomicznego położenia jednego uczestnika procesu gospodarczego pociąga za sobą nieuchronne pogorszenie się położenia innego uczestnika tego procesu, co, mówiąc otwarcie, zachodzi tylko wtedy, gdy większość społeczeństwa żyje w ubóstwie. Czyli zachodzi zasada: nieistotna większość ludzi – decydująca mniejszość marksistów”.

"Traktat o socjologii ogólnej" 1916 r.
Vilfredo Pareto
Mapa Ziemi 100 Książek Narodowa Polska Katolicka Alternatywa Dla Polski Różaniec Do Granic
Grzech to przestępstwo, przestępstwo to grzech - popełnia się przez działanie jak i przez zaniechanie.
”Zakorzeniła się na świecie słabość, wydając świat na łup niegodziwców, którzy bezpiecznie nim władają, bo wiedzą, że ludzie, w trosce o dostąpienie raju, skłonni są bardziej do znoszenia krzywd, niż do ich pomszczenia.”

"Książę" 1532 r.  Niccolo Machiavelli   

Grzech popełniony w stanie wyższej konieczności jest dobrem. Zło w każdych okolicznościach jest złem.
Europa odpłynęła
Europa odpłynęła
Izrael odpłynął
Izrael odpłynął
Katolicy trwają
Katolicy trwają

Z EWANGELII św. Mateusza

Z MARSZU DLA ŻYCIA W WAŁBRZYCHU

7 NIE KRADNIJ

Pismo Święte
UPOMNIENIE
 BRATERSKIE
18,15-17

”Jeśliby zaś zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, idź, a upomnij go w cztery oczy.I gdyby cię usłuchał, pozyskasz brata twego. Ale jeżeli ciebie nie usłucha, weźmij z sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierała się wszelka sprawa. A jeżeliby ich nie usłuchał, powiedz Kościołowi. A jeżeliby i Kościoła nie usłuchał, niech ci będzie jako poganin...”

Mało, że poganin,
bo jeszcze komunista

Z Marszu Dla Życia w Wałbrzychu Katechizm Kościoła Katolickiego
PRYWATNYCH DÓBR,
POSZANOWANIA OSÓB I ICH DÓBR

Katechizm Kościoła Katolickiego Rozdział III- Nauka Społeczna Kościoła 2425:

”Kościół odrzucił ideologie totalitarne i ateistyczne związane w czasach współczesnych z "komunizmem" bądź "socjalizmem". Ponadto odrzucił w praktyce "kapitalizmu" indywidualizm oraz absolutny prymat prawa rynku nad pracą ludzką.”

Wszyscy o wszystkim wiedzą i co robią?

WOLNOŚĆ-WIARA-WŁASNOŚĆ
na 78 lat od uśpienia Narodu Polski budzimy razem z Pobudką!
Ks. Krzysztof Bielawny- "Do niepodległości przez Gietrzwałd", Gietrzwałd, 3 maja 2018r.

Talmud potwierdzeniem chrześcijaństwa? Ksiądz prof. Tadeusz Guz
o książce nawróconego Żyda! 30.05.2018

100 Książek c.d. czyli fundamentalne dzieła marksizmu anty-kulturowego


Krzysztof Karoń w Wałbrzychu 18.01.2017 Komentarz: PO - od sierpa i młota p. prof. Bralczyk - to największa organizacja przestępcza III RP, której przygotowania, pomocnictwa, podżegania, usiłowania i sprawstwa, zostały ujawnione zaledwie na 5 %

Bartłomiej Marcinkowski - o książce "Rozgrywka"

Ewentualne "wątpliwości" co do powyższych treści, mogące być podnoszone przez gości lewicowych, lub pozbawionych wiedzy, są ostatecznie rozwiewane TUTAJ


OBRONA ŻYCIA I RODZINY
W Wałbrzychu kiedy wchodzę do banku...

Dlaczego nie widać różańców?
"Alior", który za wpłatę 10 zł pobiera 8 zł prowizji i witam się tradycyjnym "Szczęść Boże!", odpowiadają mi: "Dzień Dobry!". Dla kogo dobry, to dobry. Kiedy wchodzę do biblioteki na Podzamczu i wymawiam to samo pozdrowienie to nic mi nie odpowiadają. Milczą zawstydzeni. Bo wyświetlają "sprośne filmy". Pamiętamy kiedy nastąpiło Zbawienie Świata przez Boga-Człowieka Jezusa Chrystusa, bo wszyscy podążamy z koszyczkami Wielkanocnymi do Kościoła. Ale nie pamiętamy, że 7 wieków później urodził się tylko człowiek i zrobił sobie religię. Nie pamiętamy, że później urodzili się znowu tylko ludzie, którzy zrobili sobie też inne religie. Pamiętamy o czasach Oświecenia, po których nastąpiły tragedie wojenne i straszliwe rewolucje, bo urodzili się ludzie, którzy zrobili dla wszystkich "fałszywe złe ustroje". Pamiętamy o kolonizowaniu świata przez Niemców, Francuzów, Holendrów, ale nie pamiętamy, że wyzuci z zasad moralnych i etycznych zrobili sobie samym - bo nie dla mnie, czy dla ciebie, nie za darmo, organizację w nazwie "europejską", lecz kiedy przystępowaliśmy do niej w roku 2004, mieliśmy zaledwie do czynienia tylko ze wspólnotą europejską, a dopiero w roku 2007 zawiązano tzw. "Unię Europejską". Na których prawach, tych z 2004, czy tych z 2007. Trudno uznać, że jej stolicą jest Bruksela, a nie Warszawa, a jeszcze trudniej uznać, że jej przywódcą jest córka NRD-owskiego pastora, która spuściła zasłonę milczenia, co do skutków II Wojny Światowej. Pamiętamy rok 1989 r. ale nie pamiętamy, że przed nim byliśmy pod zaborem rosyjskim, a po nim jesteśmy pod zaborem rosyjskim i niemieckim. Co do pierwszego, dowodem są ich fundacje i służby specjalne, a co do drugiego ich media i też służby specjalne. To zaborcy Polski na terenie Polski! Co myślą Polacy, którzy po 1989 r. oddawali na nich głosy w zapomnieniu o swoich katolickich korzeniach? Myśleli o półkach sklepowych w niemieckim "Lidlu" w godzinie otwarcia z ofertą dwóch rzadkich, poszukiwanych, a tanich egzemplarzy - i reklamie o "bezinwazyjnym przedłużaniu rzęs"? Do ubogacania się nie służą reklamy, ale praca rozumu i rąk. Lecz praca została wytępiona, razem z tzw. "służbą zdrowia", przez marksistów lewicy, demokratów. Czy towar powinien być w sprzedaży ciągłej, czy w reglamentowanej? W tym minimarkecie jest taki "żywioł", który jeszcze przy żadnych Wyborach nie zaistniał. Aby zaistniał, trzeba powiedzieć Polakom, że dopiero dwie mamy polskie telewizje - TV Republika i TV TRWAM. Ich nie znajdujemy w lewicowych, czyli marksistowskich, czyli ateistycznych, czyli pogańskich platformach TVN czy Polsat, a TVP jest w budowie, więc skąd ma być znana prawda? Prawda doświadczana tylko okiem i uchem - "ani oko nie widziało ani ucho nie słyszało" - dotyczyła czasu, w którym nie było "złych mediów". Aby zaistniał boski żywioł w 2018, czyniąc znak Krzyża Świętego nie zapominajmy o NIM według oka, ucha, serca, rozumu i Ducha Świętego Amen!
Ryszard Wieczorek
Na 300 - lecie Korony Jasnogórskiej - Królowej Polski
Inicjatywa Katolicka 2018
25.08.2017 Wałbrzych
    Apel - Przesłanie do Ludzi Dobrej Woli!
Dr Aldona Ciborowska
Nowa Globalna Etyka - Język i Narzędzia
   

gender

 

Dosyć, że poganie...
to jeszcze marksiści

Nowa  globalna etyka ONZ
i UE


Jak komuniści składali życzenia, których nie opublikowała lewicowa telewizja Polsat" - ze wstydu za "marionetkę Nocnej Zmiany" Waldemara Pawlaka z lewicy PSL-u. A tak "przedstawił" swoje stanowisko prezenter lewicowej telewizji, w kwestii Polskiej Fundacji Narodowej - Sprawiedliwe Sądy:
"Trzy miesiące temu, był w Polsce wysoki przedstawiciel ONZ, która ta organizacja obserwuje to, co się dzieje w Polsce w tej chwili, w tych kwestiach związanych z praworządnością, no i on powiedział, że zdaniem prawników ONZ sposób naprawy wymiaru sprawiedliwości w Polsce jest gorszy, niż sama choroba"...
Życzenia świąteczne od...?

Produkty "genderu", które dostarczono do Wałbrzycha, oraz ich producenci. Kto je dostarczył? O to, trzeba zapytać lewicy: PO-PSL, N, SLD, Nowacka, Razem. Czy producenci-niegodziwcy nie należą do tych, którzy "tupali nogami" przed Sejmem i tupią na ulicach miast. Czy zakończenia domen "pl" rzeczywiście świadczą o polskich korzeniach?
Płyta dżender
Wymienieni producenci
efantastyka
gildia
florence
polarny lis
story box
audiobook.pl

"W wymiarze kultury, etyki, polityki z jakim zagadnieniem mamy obecnie do czynienia? Co to jest globalna etyka? Etyką uniwersalną jest czynić dobro a unikać zła, mamy Dekalog i mamy przykazanie miłości i to czynienie dobra i unikanie zła pozostawia nas w bardzo dużej wolności, ponieważ nie określa gdzie masz czynić to dobro. Nowa globalna etyka została wymyślona przez inżynierów społecznych i oznacza, że nie mamy już myśleć o sobie, iż jesteśmy osobami, tylko popędem seksualnym czyli nastąpiło zredefiniowanie pojęcia człowieczeństwa.

My w 1989 r. zostaliśmy wprowadzeni w system etyczny, który jest sprzeczny z naszą tradycją kulturową, zostaliśmy włożeni w neomarksizm, ponieważ wtedy zachód był już pod dużym oddziaływaniem idei neomarksistowskiej, bardziej radykalnej od samego marksizmu, ponieważ głosili doprowadzenie do nicości i chaosu. Tak myślą neomarksiści. Marksiści myśleli jeszcze o tym, że jest materia, natomiast neomarksiści, którzy opanowali instytucje organizacji międzynarodowych ONZ i o tym mówi i pisze Marguerite Peeters http://www.solidarni2010.pl/16264-polecamy-najnowsza-ksiazke -margaret-petersnbspnbsp8222gender---swiatowa-norma-polityczna -i-kulturowa8221.html, że nowa globalna etyka jest taką obręczą w kształcie koła, w środku którego jest ONZ, do której prowadzą różne organizacje pozarządowe, które podzielają tą nowa globalną etykę, wzniesioną na zupełnie innym pojmowaniu człowieczeństwa - człowiek jest największym szkodnikiem Ziemi. U podstaw tego myślenia jest zaprzeczenie prawdy o człowieku i kompletne odwrócenie tego, czego my się dowiadujemy z Księgi Rodzaju.

Jak możemy to odnieść do rzeczywistości realnej? W 2004 r. została wydana Encyklopedia Prawa, przygotowana przez prawników Uniwersytetu Wrocławskiego, wydana przez Wydawnictwo Becka https://www.ksiegarnia.beck.pl/ i jeśli sprawdzimy czy istnieje w niej słowo "gender" to nie istnieje. To jest właśnie słowo nowej globalnej etyki, ten nowy język. To powoduje, że na kobietę i mężczyznę nie patrzymy już jak na osoby, które się rodzą kobietą i mężczyzną, tylko "gender" dyskutuje z faktem płci i Marguerite Peeters twierdzi w wykładzie "Osoba i obywatel - bunt i pojednanie" w Krakowie, do odsłuchania w internecie https://www.youtube.com/watch?v=2H9nW9nLrE0, że za tym stoją środowiska homoseksualne i feministyczne, które znajdują się na szczytach ONZ. "Gender" właśnie stał się redefinicją człowieczeństwa, za nim idą prawa tzw. równościowe, że kobieta i mężczyzna w tym sensie mają być równe sobie, że skutki współżycia dla kobiety i mężczyzny mają być takie same, to znaczy, że mężczyzna który podejmuje współżycie seksualne nie zachodzi w ciążę i kobieta też. Jest pomyślana jako ktoś kto ma być na rynku pracy na równi z mężczyzną, bo to o to chodzi, ma mieć dostęp do środków antykoncepcyjnych, do tzw. "bezpiecznej aborcji" właśnie dlatego, żeby być na równi z mężczyzną. To dlatego jest tak forsowane tzw. "prawo do aborcji", na które Papież Jan Paweł II zareagował na konferencji w Kairze i powołał Papieską Akademię Życia, aby nie dopuścić do redefinicji prawa, bo prawo do aborcji nie jest żadnym prawem. Mamy do czynienia z rewolucją, która koniecznie chce dopuścić aborcję do usankcjonowania jej jako prawo, które stanie się bezprawiem. Kobieta ma być zrównana na rynku pracy z mężczyzną i dlatego należą się jej prawa seksualne i reprodukcyjne i coś takiego w celach zrównoważonego rozwoju występuje. Zostało to przyjęte przez ONZ w 2015 r. jako 3 i 4 cel i zawierające zdrowie seksualne i reprodukcyjne z zachowaniem prawa do antykoncepcji i tzw. prawa do bezpiecznej aborcji.

Kolejnym słowem globalnej etyki jest jakość życia, negująca pojęcie szczęścia człowieka, który jest osobą niepełnosprawną, że w rozumieniu ideologów jakość życia osoby niepełnosprawnej i ubogiej jest zła i żeby się takie osoby nie rozmnażały w swoim ubóstwie, a ich jakość życia nie jest najpiękniejsza. Stąd mamy te prawa do bezprawia forsowane w Afryce, gdzie jest już skrajne ubóstwo. Marguerite Peeters pisze o tym w "20 lat zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych w Afryce". Nowa globalna etyka to tzw. "ekoseksgendero" wyrażający się w przekonaniu, że Ziemia "Gaja" ma wielką potrzebę ochrony Ziemi. To jest ukazywane na "międzynarodowych konferencjach zarządzania globalnego", bo tak się to nazywa, publikowanych w internecie, z cechami ruchu rewolucyjnego idącego przez ONZ. Mówi on np. o depopulacji poprzez szczepionki, jako o warunku obniżenia emisji dwutlenku węgla. Aby zredukować emisję do zera są cztery czynniki które na to wpływają, m.in. populacja, czyli obniżenie ludności na świecie, poprzez antykoncepcję, aborcję oraz przy pomocy szczepionek.

W latach 70-tych ONZ ogłosiła "Święto Ziemi", a w 2010 to święto już się przemieniło na "święto matki ziemi" i te językowe sprawy są niezwykle istotne, że my możemy mówić w pewnych metaforach natomiast tutaj nie chodzi o metaforę, ale o zupełne przeorientowanie myślowe, w którym to człowiek jest największym szkodnikiem Ziemi. Takie jest myślenie neomarksistów i postmodernistów, którzy wchodzą w taką dykcję alarmistyczną, że jest bardzo źle, że planecie zagraża jakaś katastrofa. Jedna wypowiedź nie jednego profesora niszczy te niszczące tezy. Brzmi ona: "jeden wybuch wulkanu załatwia te wszystkie sprawy". Marguerite Peeters nazywa tych neomarksistów i postmodernistów "agentami zmian", którzy w życie i prawo międzynarodowe wprowadzili te nowe pojęcia i dlatego w wymienionej Encyklopedii Prawa nie znajdziemy także pojęcia "orientacja seksualna", czy "demokracja uczestnicząca". W praktyce my to boleśnie odczuwamy, kiedy jakieś organizacje pozarządowe recenzują rząd. Ta "demokracja uczestnicząca" jest tak pomyślana, że ona dekonstruuje, rozkłada tradycyjne rozumienie pojęć kobiety i mężczyzny - m in. przez Judith Butler z USA - stwarza taki język, który na nowo opisuje rzeczywistość wcześniej nie istniejącą, powstającą w umysłach inżynierów społecznych.

"Transgresja" to następne słowo z języka nowej globalnej etyki oznaczające przekraczanie granic rzeczywistości i burzenie prawdy powszechnej. Biedą naszych czasów jest to, że się fałszywie rozumie wolność, teraz jedną z jego odmian jest okultyzm, który rządzi na deskach teatralnych. W raporcie nr 305 Marguerite cytuje dokument ONZ: "transformacja jest naszym głównym słowem" - twierdzi Sekretariat Generalny w swoim raporcie-syntezie, którego tytuł zawiera slogan "przemieniajmy nasze życie" - "transformacja całościowa i zupełna świata jest celem programu po 2015 r. Transformacja społeczeństw, ekonomii, polityk, praw, instytucji, sposobów konsumpcji i produkcji, mentalności, stylów życia, kultur i samych narodów, środowiska, treści edukacyjnych jest powinnością każdego dzisiaj, a nie jutro".

Dzisiejsza generacja ma obowiązek przemiany naszych społeczeństw. Cała ludzkość powinna zostać zrównoważona" Maksymilian Kolbe w 1917 zobaczył na Placu Św. Piotra w Rzymie pochód "masonerii" z napisami, że za 100 lat to szatan będzie rządził w Watykanie, a Papież będzie jego sługą. W tym czasie właśnie Maksymilian bardzo się przejął i założył Rycerstwo Niepokalanej, ale jednocześnie pragnieniem jego było, aby zatknąć sztandary Niepokalanej wszędzie, na każdej instytucji. Mamy sprawę obrony życia poczętych i nie narodzonych i mamy sprawę celów zrównoważonego rozwoju, w których jest zdrowie seksualne i reprodukcyjne, czyli te "uprawnienia" do tzw. bezpiecznej aborcji i teraz wydaje mi się, że jest to nasze wielkie zobowiązanie wobec Maksymiliana Kolbe, wobec Jana Pawła II, który mówił, że o wiele większy totalitaryzm i bardziej groźny od komunizmu i nazizmu współcześnie idzie przez prawa człowieka. Osoby Maksymiliana i Jana Pawła II były pewne, że Chrystus jest Prawdą, nie żadne filozofie tylko Chrystus. Obaj byli kapłanami Maryjnymi i że może właśnie przychodzi taki moment i Marguerite również o tym pisze w broszurce, która wyszła u Sióstr Loretanek "Osoba i obywatel bunt i pojednanie", że przyszedł taki czas, iż mając narzędzia rozeznania, a to są właśnie publikacje Marguerite Peeters dostępne w Wydawnictwie Sióstr Loretanek i moje również przepisane kilka tys. stron rozmowy z ks. prof. Tadeuszem Guz w "Radio Maryja", w pierwszym tomie jest sporo o nowej lewicy i wydaje mi się, że przyszedł taki moment, że trzeba pozatykać te Sztandary Maryjne. W sercu każdego z nas rodzi się pytanie jak to mamy robić?

Nie wolno nam uciekać przed prawdą do takich cichych domków, ciepłych i wygodnych, w których nikt nas nie skrytykuje, dlatego że jesteśmy wezwani do życia wiecznego. Myślę, że Św. Faustyna, która modliła się za grzeszników, ofiarowywała cierpienia za grzeszników, te wszystkie ofiary tych naszych świętych nie mogą zostać zaprzepaszczone, a tych wątków się nie porusza przy ustanawianiu tzw. "prawa do aborcji" i czy ktokolwiek pomyślał o tym, że osoby które umrą z tym grzechem mogą nie zobaczyć Boga? Mogą nie być w Niebie? Walczymy również o życie wieczne dla naszych braci i sióstr, którzy błądzą. Ci ludzie mają bardzo mocne i twarde programy więc odsyłam do publikacji Marguerite Peeters "Polityka globalistów przeciwko rodzinie" o trzech Raportach w ramach Fundacji Gates: https://szczepieniapolio.wordpress.com/fundacja-billa-i-melindy-gates-ciemna-strona-dzialalnosci-fundacji-i-sponsorowanych-programow/ na szczycie londyńskim. Marguerite pisze: "wśród 150 uczestników tzw. Szczytu Londyńskiego znajdowali się globalni liderzy - agendy Zdrowia Praw Seksualno-Reprodukcyjnych, która grupuje rządy, sponsorów, organizacje społeczne i wyznaniowe, przedsiębiorców i ośrodki badawcze. Spotkali się w Londynie we wspólnym celu - wszczęcia globalnego ruchu, zapewnienia kolejnym 120 mln dziewcząt i kobiet w wieku reprodukcyjnym od 15 do 49 lat w 69 najbiedniejszych krajach świata dostępu do nowoczesnych metod informacji, usług i dostaw antykoncepcyjnych do 2020 r. Wymagane środki szacuje się na 4,3 mld USD w ciągu następnych 8 lat, utrzymania zaopatrzenia dla około 260 mln kobiet i dziewcząt w tych 69 krajach, które obecnie stosują nowoczesne środki antykoncepcyjne, wymagane środki szacuje się na 10 mld USD w ciągu następnych 8 lat".

Nie miejmy wątpliwości, że te działania krążą wokół takich właśnie planów nowej globalnej etyki. Odsyłam Państwa do prac Marguerite Peeters, do rozeznania tej etyki, ale również pragnieniem mojego serca jest to, żeby to przekuwać w czyny. Marguerite w swoim wywiadzie mówiła o tym, że Polska ma misje. Dlaczego Polska? Dlatego, że My jesteśmy jeszcze w Kościołach i My się jeszcze modlimy.Na zakończenie jeszcze raz dziękuję Marguerite Peeters i ks. prof. Tadeuszowi Guz dla ich pracy i dziękuję serdecznie Ojcom za zaproszenie do TV TRWAM, a Ojcu Tadeuszowi Rydzykowi za to, że odważył się mnie zaprosić. Życzę Państwu Bożego Błogosławieństwa i tego abyśmy żyli w świecie prawdziwych wartości i prawdy Prawa Bożego. Bóg zapłać!"

I My Dziękujemy. Szczęść Boże Pani i Wszystkim Ludziom Dobrej Woli!

Inicjatywa Katolicka 2018


 

Prawdziwy tytuł konferencji: "Ostateczny cel marksizmu. Raj czy piekło na ziemi?"

"Całą rzeczywistość możemy rozróżnić w sensie kategorialnym i tego dokonał Arystoteles, w sposób systematyczny. Ale już Platon z Sokratesem wiele uczynili, żebyśmy tak rozumieli rzeczywistość. W sensie kategorialnym, co to oznacza? Że wszystko co istnieje jest albo substancją, albo przypadłością, albo jednością bycia substancją z różnymi przypadłościami.

I tak oto, zobaczmy na człowieku, co się dzieje u samego Marksa i Engelsa, to co Arystoteles określił, że każdy człowiek jako człowiek jest substancją. A co to znaczy bycie substancją. To znaczy, że jestem bytowością, która jest w sobie, która tylko jeden raz przychodzi w całych dziejach świata i jest odrębna od innych bytowości, jest jednością, jest prawdą, dobrem, pięknem. Więc to jest określenie substancji. I teraz proszę zobaczyć, co się dzieje z pojęciem substancji, którą w świetle metafizyki Arystotelesa jest każdy z nas w ideologii Marksa i Engelsa. Otóż Marks z Engelsem pozostawiają w prawdzie pojęcie substancji, ale pod tę kategorię podpada tylko jeden byt we wszechświecie, on się nazywa materią.

A kim my jesteśmy? My jesteśmy zredukowani przez Marksa i Engelsa do przypadłości na tej jednej, jedynej substancji, czyli na materii. To oznacza, że Marks z Engelsem to są zamachowcy na naszą substancjalność. Nikomu z nas nie wolno wystąpić na scenie wszechświata, jako bytowi sybstancjalnemu, czyli powiedzieć ja jestem, ja myślę, ja chcę. Tego typu wypowiedzi i im podobne, mogą być dokonane tylko i wyłącznie przez bytowość substancjalną. A zatem zamach na substancjalność człowieka, ale ten zamach dotyczy także każdego bytu zwierzęcego i roślinnego. Bo substancją może być i jest li tylko materia. A już konkretne zwierzę, które według Arystotelesa posiada byt i status substancjalnego bytu zwierzęcego jest zatracony. Rośliny, kwiaty, zioła, które są substancjami w klasycznej metafizyce, one zatracają swoją istotę substancjalną.

Czyli Marksizm, to nie jest tylko zamachem na człowieka. Marksizm nam wykasował substancjalność każdego zwierzęcia i każdej rośliny. Marksizm na płaszczyźnie rozumienia substancji jest ideologią, zamachem na substancjalność wszystkich bytowości widzialnego wszechświata, z wyjątkiem substancjalnie pojętej materii. A jeżeli idziemy krok dalej, to wiemy, że czymś wielkim było odkrycie pojęcia i rzeczywistości podmiotu. Arystoteles wpadł na ten pomysł - chipotelmejon, że jeżeli jakaś bytowość posiada status substancji, to jest też podmiotem. A co to znaczy być podmiotem? To znaczy być racją dla wszystkich naszych aktów intelektualnych, czy pamięciowych, czy wolitywnych, czy nawet aktów naszego ciała i szeroko pojętej materialności naszego bytu. I w tym sensie podmiotowość substancjalna, a w przypadku człowieka osobowa, jest wykasowana.

Marks z Engelsem zachowują w prawdzie podmiotowość, ale to jest podmiotowość wyłącznie materii jako materii. Czyli materia jest tym podłożem, w którym wszystko się rozgrywa. W świetle Marksa I Engelsa nie można mówić o jakiejkolwiek śladowości podmiotowości człowieka. Wszystkie określenia podmiotowe, jakie wypowiadamy, Marks z Engelsem traktują jako - nicość.

Marksizm jest niesamowitym optymistą, bo pozwala nam łaskawie zachować podmiotowość - ale tylko typu przypadłościowego. Jeżeli wolno nam coś powiedzieć, to powiedzieć, że my jesteśmy tylko narzędziem, materiałem materii, ale człowiekowi wolno powiedzieć coś takiego - o wielka i święta materio, o boskich atrybutach, we mnie jako w człowieku, uzyskujesz po raz pierwszy swoją podmiotową świadomość. Więc po co pojawił się na arenie świata człowiek? Po to, żeby materia uzyskała status quasi ducha. Żeby powiedziała: ja jestem człowiekiem, ja jestem zwierzęciem, ja jestem rośliną, ja myślę, ja chcę, ja działam, ja gospodaruję, uprawiam politykę.

Więc marksizm to jest zamachowiec na istotę naszej podmiotowości, na istotę podmiotowości każdego człowieka, każdego zwierzęcia i każdej rośliny. Bo każda roślina, każde zwierzę i każdy człowiek jako byty substancjalne, mają swoją adekwatną odrębność i suwerenność. Ale w marksizmie nie może być o tym mowy, bo podmiot jest tylko jeden. A jak się on nazywa? To jest ta wielka, stwarzająca Ziemię i rozwijająca w procesie ewolucji materia. Więc o podmiotowości, o którą nasz naród przez okres PRL-u tak się zmagał, tak dążył do tego, żeby być podmiotem, ale jak wiemy doskonale, że zastosowanie tych pryncypiów ideologii Marksa i Engelsa, zaaplikowanie w życiu takiego narodu jak Polska, to jest tym samym wykluczeniem jakiejkolwiek podmiotowości substancjalnej w narodzie. A tą, którą nam Marks z Engelsem łaskawie zachowali, to jest tylko podmiotowość w sensie przypadłościowym, że wolno nam być materiałem i narzędziem dochodzenia materii jako jedynego substancjalnego podmiotu do samoświadomości, że my jesteśmy przedmiotem materii, przedmiotem w celu uzyskania statusu quasi duchowego. Bo wiemy, że marksizm to jest materializm, a materializm pracuje tylko z jedną zasadą, która jest materią. Ale ze względu na to, że ludzie są tak właśnie oporni w rozumieniu ideologii, to dlatego trzeba im stwarzać pozory duchowości. I dlatego też o podmiotowości naszej i osobie naszej - bo nasz podmiot w odróżnieniu od podmiotów zwierzęcych i roślinnych jest podmiotem personalnym - musimy zapomnieć.

Jeżeli sobie analizujemy naszą bytowość i jeżeli analizujemy człowieka wewnętrznie, co go tworzy, to tworzą go wewnętrznie dwie zasady. Jedna nazywa się formą, druga materią. O co chodzi w tej zasadzie formy i materii? Chodzi tutaj o relację złożenia bytowego, które nam mówi co w człowieku jest tą zasadą, która formuje materię naszego ciała do tej postaci, którą nazywamy organizmem ludzkim, i forma bytu człowieka to jest nic innego jak dusza i duch ludzki. Taka jest klasyczna definicja formy, choćby w klasycznej metafizyce Arystotelesa. I teraz proszę zobaczyć co się dzieje u Marksa i Engelsa. Jak już zapewne wszyscy rozumiemy, skoro Marks postawił tezę, że bytem wszechogarniającym i wszystko przenikającym jest materia, to rozumiemy, że człowiek, który powie:mam duszę, mam ducha, on jest niedorzeczny. To jest absurdalna wypowiedź, nie ma takiego bytu dla Marksa i Engelsa. A dlaczego nie ma? Dlatego, że Marks z Engelsem przyjrzeli się dialektyce Hegla i u Hegla dzieje się coś takiego - odwrotny proces. Hegel stawia na ducha, a jak interpretuje materię? Materia jest odpadem w rozwoju ducha, żeby dosadniej nie wyrazić się w takim zacnym towarzystwie. Więc co Hegel mówi - ale materia jest konieczna, ale jej status bytowy jest tylko przejściowy. Dlaczego duch heglowski potrzebuje materii? Dlatego, że on nie wie, kim jest i dopiero potrzebuje materii jakby lustra, żeby w lustrze materii przyjrzeć się kim on jest. Ale w momencie, kiedy duch absolutny Hegla przyjrzał się sobie i mówi: a!, dzięki materii zrozumiałem, że ja jestem duchem absolutnym, to wtedy duch absolutny musi unicestwić materię. A Marks z Engelsem sobie powiedzieli bardzo prosto: że skoro ty duchu absolutny u Hegla potrzebujesz materii żeby stać się samoświadomym, to znaczy, że nam nie pozostaje nic innego jak stawiać na materię jako materię. Przecież to duch absolutny materii zawdzięcza, że on ma ambicję bycia duchem absolutnym i dzięki materii osiąga swoją samoświadomość. Więc Marks z Engelsem powiedzieli, w "Kapitale" jest taka uwaga, w przypisie, Marks mówi: "no to musimy odwrócić dialektykę heglowską, która stoi na głowie, to znaczy na duchu, którego nie ma, i musimy postawić ją na nogi", to znaczy na co ? Na materię.

A więc istnieje tylko materia, ale jeżeli istnieje tylko materia, to rozumiemy, to czym jest ideologia Marksa i Engelsa - zamachem na formę naszego bytu ludzkiego, czyli na naszą ludzką i zarazem indywidualną i niepowtarzalną duszę i ducha. A w duchu wiemy o co chodzi, o jakie władze główne - rozum, pamięć duchową i wolną wolę wyboru. Więc marksizm to zamach na cały wymiar duchowy człowieka. A wiemy, że materia, że byty ożywione tylko dlatego są życiem w różnej postaci, ponieważ mają różne formy życia. Bo i w roślinie jest dusza roślinna i w zwierzęciu jest dusza zwierzęca i w człowieku jest dusza ludzka. I dlatego, że jeżeli mówmy o tzw. martwej materii, to tylko dlatego, że w niej nie ma duszy.

Marksizm to zamach na duszę i ducha. Więc co pozostaje Marksowi i Engelsowi do dyspozycji z wewnętrznej struktury obiektywnie poznanego bytu człowieka? Li tylko materia. Ale już np. mieli Marks z Engelsem poważne kłopoty, no bo przecież stałość praw przyrody to jest szalenie niewygodna kwestia dla materializmu Marksa ni Engelsa. Bo jak to możliwe, że prawa przyrody są stałe. Więc Marks z Engelsem dokonują zamachu na zasadę życia, bo wiemy, że "anima forma corporis" - ta teza Arystotelesa oznacza, że dusza jest zasadą życia i to, że możemy powiedzieć: żyję, ja żyję, to tylko dlatego, że posiadamy duszę. Albo, że nasz organizm jest tak uformowany, tak misternie, genialnie zbudowany, to tylko dlatego, że nasza dusza jest w relacji do materii naszego ciała, jego formą. Formuje sobie ciało, żeby było dyspozycyjne dla misji ludzkiej, jako istoty rozumnej i wolnej.

Spróbujmy sobie zajrzeć w ten świat transcendentny, co się dzieje u Marksa i Engelsa z rzeczywistością niewidzialnego świata, który w języku nauki nazywamy światem transcendentnym, istniejącym poza wszechświatem, czyli poza stworzeniem. Marks w pismach stwierdza: "my musimy dążyć do tego, żeby ze świadomości prymitywnego ludu, mas" - bo lud dla Marksa i Engelsa to są masy, zlepek materii, i stąd pojęcie ludu jako mas - "ze świadomości ludu musimy jak najszybciej, bez reszty wykorzenić myśl o Bogu kreatorze".To jest zapis wczesnych pism Karola Marksa w dwóch tomach. W nich wyłożony jest program ideologiczny Marksa i Engelsa.

Dlatego kwestia Boga-kreatora, ze zrozumiałych racji, z przyjętej a priori tezy o tym, że istnieje tylko i wyłącznie materia, sprawa Boga szeroko pojęta musi zostać skwitowaną negatywnie. Dlatego słusznie się uważa, że marksizm nie jest jakimś tam odejściem od Boga, lecz zamachem na Boga, i to na Boga-kreatora, we wspomnianej postaci, a w innym fragmencie wspomnianych pism jest mowa o tym: "no dobrze, ale jak się to dzieje jak my pojednamy materię ze sobą". Bo u Marksa, zarówno kwestia powstawania czy ewolucji materii to jest jeden dział, ale materia się indywidualizuje, uprzedmiotawia, czyli to, że my jesteśmy jednostkowymi bytami, to tylko dlatego, że materia jest pierwotnie nieświadoma, ona musi się uprzedmiotowić w jednostkowym bycie ale to ten proces uprzedmiotowienia jest procesem wyobcowania, że nie takie jest istnienie materii, tylko wtedy w procesie jednoczenia się materii, czyli powrotu bytu z wyobcowania, to znaczy z tego bycia jednostką, trzeba zabić jednostkę, bo ona jest negacją materii jako materii. Ona jest formą wyobcowania, czyli niewłaściwej postaci bytowania materii. Stąd rozumiemy, że jednostka w marksizmie-leninizmie była traktowana jako absurd.

Faktycznie jako absurd, bo to była forma najprymitywniejszego istnienia w formie etapu w rozwoju materii, a jej prawdziwe istnienie to jest wcielić się bezśladowo do łona materii, powrócić do łona materii i kto ma tego dokonać? Kto ma wyzwolić materię z jej jednostkowości? Oczywiście, że jest to wewnętrzny proces materii, ale materia posługuje się różnymi narzędziami, i takim narzędziem dla uwolnienia materii z jej etapu wyobcowania się, czyli uprzedmiotowienia jest państwo komunistyczne, albo demokratyczne i ono, a nie Jezus z Nazaretu - jak we wczesnych pismach pisze Karol Marks i expressis verbis się do niego odnosi mówi tak: "chrześcijanie nauczają, że Jezus Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, a ja wam powiadam, to państwo demokratyczne, to znaczy także ateistyczne, względnie komunistyczne, jest tym pośrednikiem, dzięki któremu materia wyzwala się z każdej jednostkowości swojej, bo w jednostce już zrozumiała, że jest człowiekiem, że jest duchem, że jest zwierzęciem, że jest rośliną i ten jednostkowy byt musi jako jednostkowy być unicestwiony. Dopiero wtedy następuje pojednanie materii ze sobą i tę misję musi wykonać państwo komunistyczne, jako ateistyczne, demokratyczne. Czyli ono jest pośrednikiem w tym ewolucyjnym procesie samo wydoskonalania się materii".

Więc mamy załatwionego Mesjasza. Mesjasz obiektywnie prawdziwy, czyli osoba boska Jezusa z Nazaretu, która w pełni czasu przyjęła ludzką naturę dla naszego zbawienia jest wykasowana. Zbawienia nie ma, tak jak stworzenia świata nie ma przez Boga transcendentnego, bo w miejsce stworzenia, mamy z procesem samo stwarzającej się materii, a na płaszczyźnie zbawienia, mamy z procesem samo zbawiającej się materii.

Więc skoro w transcendencji nie ma żadnej transcendencji, skoro nie ma Boga, to rozumiemy, że takie pojęcia do których nawiązują Marks z Engelsem jak: aniołowie, święci, czyściec, niebo, piekło, są wykasowane, są chimerami. Stąd też zdaje się, że nasza wspólna odpowiedź na pytanie do jakiego celu dążyli Marks z Engelsem, narzuca się nam samorzutnie - zamach na Boga, jako Boga, zamach na człowieka, jako człowieka, zamach na substancjalność zwierzęcia, rośliny, całego kosmosu, jest niczym innym jak definicją piekła.

Więc tylko wypada mi spłentować słowami samego Karola Marksa: "Moja dusza, która kiedyś należała do Boga, została strącona do piekła".


Człowiek, ksiądz, prof. Tadeusz Guz

20.01.2018 Wrocław

Inicjatywa Katolicka 2018

 
Prezentacje
Angela Merkel i kryzys migracyjny

KARTA DUŻEJ RODZINY
Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało dla Karty Dużej Rodziny aplikacje mobilne dla informacji, które można mieć w zasięgu ręki - o sklepach, usługach, kulturze i wiele innych, przydatnych do korzystania z ulg. Na stronie: Karta Dużej Rodziny

Wykaz Wykaz placówek placówek ze zniżkami dla Karty Dużej Rodziny.

Stefan Czerniecki Za siódmą górą, odc. 204 Fińska Laponia i polowanie na zorzę polarną cz.1
Stefan Czerniecki Za siódmą górą, odc. 205 Fińska Laponia i polowanie na zorzę polarną cz.2
Wiedza i Sprawiedliwość
Masz Facebooka? Uważaj, będzie coraz gorzej... Ta decyzja wstrząsnęła światem!
Sąd nad "facebookiem"Sąd nad facebookiem
Pomoc ubogim
JAN PIETRZAK SKŁADA NIETYPOWE ŻYCZENIA NA GALI "GAZETY POLSKIEJ". ZOBACZ!
2018.03.11 Msza święta w kościele św. Augustyna w Warszawie, Telewizja Republika

"Lawendowa mafia" (homolobby)...
Grzegorz Kucharczyk:

Pięć lat temu mówiono, że najważniejszym celem nowego pontyfikatu ma być reforma Kurii rzymskiej oraz walka z "nieprawidłowościami", które zagnieździły się w samym sercu Kościoła (czytaj: w Watykanie). Wśród tych ostatnich - nie bez przyczyny - wymieniano grasującą po różnych dykasteriach i kuriach "lawendową mafię" (homolobby)...

ABW zablokowała na polskiej domenie stronę tzw. Państwa Islamskiego
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zablokowała zarejestrowaną na polskiej domenie stronę internetową, która zajmowała się szerzeniem propagandy tzw. Państwa Islamskiego - poinformował Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

Edukacja Domowa

Edukacja domowa – subiektywny bilans "zysków i strat"
W czasie tego roku, nasze córki miały stały kontakt z innymi dziećmi na osiedlu i na zajęciach dodatkowych, a także nawiązały kontakty "międzynarodowe".

Wiedza i Niezależność
Wspieram niezależność - Komentarze Tygodnia

Witold Gadowski - Komentarz Tygodnia: Mafia, pieniądze i śmieci
O tym, co tkwi w oczach polityków, o zdjęciu rosyjskiego marynarza z pomnikiem Jana Pawła II, o skazaniu Tommy'ego Robinsona i o pożarach składowisk śmieci.

Witold Gadowski: Lokalna sitwa - studium przypadku
Układ - to słowo najlepiej opisuje mechanizm działania wielu miasteczek i miast, które stały się własnością niemalże prywatną lokalnych sitw. Bez przezwyciężenia tych sitw nie będzie w ogóle mowy o realnych zmianach, które na trwale odcisną się na kształcie naszej państwowości..
Płynie MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE
po polskiej lewicy, po polskiej lewicy, zobaczył Gdańsk i Wałbrzych, pewno ich nie minie, pewno ich nie minie...
Płynie Marsz Niepodległości w Warszawie
Maciej Rusiński - samo ograniczenie do posiadania broni nie zmniejszy strzelanin.
Krzysztof Wieczorek - projekt "korona marzeń".

Klub mafijny z Sankt Gallen
Marcin Jendrzejczak:
"Klub mafijny z Sankt Gallen"
to określenie brzmiące tajemniczo. A także, jak powiedział jeden z jego członków, prestiżowo. Istotne jest jednak nie nazewnictwo, lecz rola odgrywana przez tę grupę we współczesnym Kościele...

Krzysztof Karoń
Karoń o tak zwanej leczniczej MARIHUANIE
, czyli o ZBRODNI zawartej w pojęciu "medyczna marihuana".

Gardzisz sztuką współczesną, a cenisz duchowość? Ten tekst może Cię zdziwić...

Gardzisz sztuką współczesną, a cenisz duchowość? Ten tekst może Cię zdziwić

Wojciech Fangor, jako jedyny dotychczas polski artysta, miał indywidualną wystawę w słynnym Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, w 1970 roku.

W Polskich Sudetach jest "Złoty Pociąg":

Zasada Pareto


Śledztwo ws. willi Kwaśniewskich nabiera tempa. Według informacji "Gazety Polskiej" są przesłuchiwani kolejni świadkowie i analizowane dokumenty, a w sprawie, pojawiły się nowe dowody. Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy, na razie nie zostali jeszcze przesłuchani...WIĘCEJ
Kwaśniewscy mają problem! Pogrożą ich rachunki bankowe i połączenia telefoniczne?...WIĘCEJ
1988-2018
NSZZ "Solidarność"
według
Krzysztofa Wyszkowskiego

Więcej
Towarzysz generał idzie na wojnę. 30 lat po ogłoszeniu stanu wojennego para reżyserów Robert Kaczmarek i Grzegorz Braun starają się dotrzeć do prawdy o jego przyczynach i skutkach. Po '89 roku zaczęto budować mit, jakoby stan wojenny był koniecznością ze względu na realną groźbę interwencji...WIĘCEJ
Prezentacje

Stanisław Michalkiewicz:
aborcja na żądanie to naturalna konsekwencja rewolucji komunistycznej

"Kiedyś pani Barbara Labuda, wzięta na ministra do Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, z sarkazmem powiedziała, że zygota stała się wartością konstytucyjną. Zwróciłem jej uwagę, że nie powinna mówić o zygotach z takim lekceważeniem, bo przecież ona sama też jest zygotą, tyle - że wyrośniętą" - pisze Stanisław Michalkiewicz...

Wiedza i Sprawiedliwość

Jarosław Kaczyński:
Polska nie wypowie genderowej konwencji antyprzemocowej!

Polska pod rządami PiS nie wypowie genderowej konwencji antyprzemocowej - wynika ze słów Jarosława Kaczyńskiego, jakie padły podczas spotkania z wyborcami w Trzciance. Prezes partii rządzącej, niejako na pocieszenie, zapowiedział, że...

Wiedza i Niezależność

O pogromie Europejskich wartości

Przymusowa relokacja uchodźców powraca!
Bruksela wierzy, że Węgry i Polska w końcu przyjmą azylantów. "Obowiązkowy mechanizm rozdziału uchodźców powraca. To wynik negocjacji państw członkowskich, które toczą się na grupach roboczych"...

Conchita Wurst nosicielem HIV.
Obyczajowy skandal z szantażem w tle
Zwycięzca Eurowizji przyznał, że informację o zakażeniu wirusem ukrywał od wielu lat, gdyż uznał ją za nieistotną dla opinii publicznej. Teraz zmienił zdanie, bo...

Agresywny transwestyta zaatakował nastolatkę.
Szef MSWiA: sprawę bada policja
W mediach społecznościowych opublikowano nagranie, na którym agresywny transwestyta atakuje nastolatkę wracającą ze szkoły. Na filmie słychać obelgi rzucane pod adresem dziewczynki, którą mężczyzna oblał napojem. Szef MSWiA Joachim Brudziński poinformował, że sprawą zajęła się policja...

Kasty: sędziowska i esbecka mają już 101 lat - część I
Kasty mają już 101 lat

Kasty: sędziowska i esbecka mają już 101 lat - część II
Kasty mają już 101 lat

Ogłaszanie wyroków
Ogłoszenie wyroku - gen. SB 22/02/2018 i inne

Gadulstwo i niedbałość - siostra zakonna brawurowo piętnuje liturgiczne błędy!
Niemal każdy ksiądz, przynajmniej od czasu reformy soborowej, rozwija jakieś własne dziwactwa liturgiczne - napisała siostra Małgorzata Borkowska OSB w książce "Oślica Balaama", komentując psucie liturgii przez wielu współczesnych celebransów...

Kardynał Robert Sarah: Bóg jest w ciszy, nie w mediach społecznościowych i smartfonach
Kardynał Robert Sarah, w swym poniedziałkowym wykładzie w katedrze w Toronto podkreślił znaczenie ciszy w życiu chrześcijanina. Jednocześnie skrytykował hałaśliwe media, niewłaściwe korzystanie z technologii i uzależnienie od smartfonów. Podkreślił też rolę piękna i godności Liturgii...

Myśliwy - wróg nr 1 "zrównoważonego rozwoju"
Rozmowa Tomasza Kolanka z Jackiem Hogą
Myśliwy to człowiek bliżej natury, potrafiący zabijać własne pożywienie, więc bardziej odporny na pewną część współczesnej propagandy o miejscu człowieka w środowisku naturalnym. Do tego człowiek posiadający broń i szanujący tradycję. Trudno nawet w sposób teoretyczny wymyślać grupę społeczną bardziej szkodliwą z perspektywy lewicowej ideologii, czy propagandy zrównoważonego rozwoju...

Co naprawdę dzieje się w Syrii?
Rozmowa Romana Matoły z dr Bartłomiejem Grysą
W sprawie wydarzeń w Syrii mamy do czynienia nie tylko z wojną militarną, ale także wojną dezinformacyjną - mówi w rozmowie z PCh24.pl dr Bartłomiej Grysa, arabista...

Dr G. Piątkowski o atakach na chrześcijan w Niemczech:
Europa przegrywa wojnę z islamem
Mamy właściwie całkowity rozkład zachodniego społeczeństwa, mamy dominacje radykalnego islamu w Europie i to, co się nie udało Turkom w 1683 r., dzisiaj udaje się w ujęciu wojny nowoczesnej, tzn. wojny asymetrycznej; wojny, której na pierwszy rzut oka nie widać, a jednak jest ta wojna społeczeństw, cywilizacji. Niestety tę wojnę Europa przegrywa" - powiedział w rozmowie z redaktorem TV Trwam politolog dr Grzegorz Piątkowski w kontekście rosnącej wrogości wobec chrześcijaństwa w Niemczech.

Grzegorz Braun
Grzegorz Braun u Roli o prowokacjach w Polsce ws. Izraela, Marcu'68 i akcie 447!

"Polska dla Polaków, Ukraina dla Ukraińców"
- Krzysztof Lech Łuksza: Magazyn Polskie Sprawy #32

KONDOMINIUM News
Piotr Zychowicz - G. Ćwik: #28

Islamizacja w natarciu!
W Europie powstała partia, która chce wprowadzić "państwo islamskie"


 
ENCYKLOPEDIA "PRL-u"
Tak wyglądałaby Polska gdyby została powierzona marksistom PO-PSL-N-SLD-Nowackiej-Razem CZĘŚĆ I
Tak wyglądałaby Polska gdyby została powierzona marksistom PO-PSL-N-SLD-Nowackiej-Razem CZĘŚĆ II
Akademia PAFERE: Grzegorz Braun "Zła inteligencja to rezultat złej edukacji"
dr ALDONA CIBOROWSKA - GLOBALIZACJA DUCHOWOŚCI POGAŃSKIEJ CZ.II
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA DROGĄ UWOLNIENIA OD SPIRALI ZADŁUŻENIA
WITOLD GADOWSKI - "OTWARTYM TEKSTEM" TV REPUBLIKA

ROZMOWY SB W MIESZKANIACH SB w programie TVP Info "Minęła 20" z dnia 19.09.2017 r.

W rozmowach...https://vod.tvp.pl/video/minela-dwudziesta,19092017,33787461. Udział biorą: prowadzący Michał Rachoń, zaproszeni Witold Gadowski, Sławomir Cenckiewicz, Dominik Smyrgała z MON.
O "wierchuszce młodej polski", czyli z "wierchuszką Platformy Obywatelskiej", ze śp. Arkadiuszem Rybickim na czele, Marianem Koziną vel "Riccardo Fanchini" i "Riccardo Rotman", z Siemionem Mogilewiczem i Donaldem Tuskiem, ale to - po likwidacji WSI - nie zostało już "odpalone" w książce Tomasza Piątka "Macierewicz i jego tajemnice", która jest "atakiem na polskie zdolności obronne" i samego szefa MON.
Przeczytamy, że "Antoni Macierewicz związany jest z GRU w osobach Damato, Luśnia i Kotas". Ten ostatni sprowadzony do MON przez Aleksandra Szczygło, jak poznali się na stypendium w USA. Natomiast Tomasz Piątek "bezrefleksyjnie" napisał jeszcze inną "książkę" - "AntyPapież", która została opatrzona okładką o żółtym tle i wizerunkiem czarnego haka w dłoni!! http://www.taniaksiazka.pl/antypapiez-tomasz-piatek-p-246228.html! W nagraniu występują:
1. Robert Luśnia - "przez 1,5 roku w latach1983-84 współpracował z SB".
2. Józef Nadworski - "oficer departamentu III MSW, prowadzący Roberta Luśnię, prowadził także z polecenia Cz. Kiszczaka operację o kryptonimie "ARKA", nie miał nic wspólnego z A. Macierewiczem".
3. Marian Kozina - "czyli "Ricardo Faczini" alias "Ricardo Rotman", gangster spinający Siemiona Mogilewicza z Polską i w jego domu został przyjęty Donald Tusk, niedawno wyszedł z więzienia w USA, przebywa w Indonezji, gdzie uruchomił fabrykę krewetek".
4. Marek D. - "z kręgu Aleksandra Kwaśniewskiego, doradca ds. prywatyzacji dla mera Petersburga w momencie, kiedy tam się pojawił Siemion Mogilewicz".
5. Siemion Mogilewicz - "ma 4 paszporty i 10 nazwisk, działał i działa na Ukrainie, Rosji, na Węgrzech i Czechach". W. Gadowski za film o nim dostał nagrodę "Watergate" Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
6. David Bogatin - "służył "po stronie sowiecko-komunistycznej", po Wietnamie przestał być wojskowym i zajął się bankowością".
7. Włodzimierz Blajerski - "jako w-ce Minister MSW od 1992 po usunięciu A. Macierewicza i obaleniu rządu Jana Olszewskiego brał udział w tuszowaniu grabieży materiałów obciążających agenta "Bolka"".
8. Senator Alfonse D'Amato z USA.

 
ENCYKLOPEDIA "SOLIDARNOŚCI"
MSZE TRYDENCKIE W POLSCE

"Z roku na rok obserwujemy w naszym kraju coraz większe zainteresowanie tradycyjną liturgią rzymską, zarówno wśród wiernych jak i duchowieństwa. We Mszy trydenckiej możemy uczestniczyć co niedzielę praktycznie w każdym większym mieście w Polsce".
Za https://www.pobudka.org/2018/03/28/msza-trydencka-w-wodzislawiu-slaskim/

Krzysztof Karoń wRealu24.tv o zbrodni w Jedwabnem i infantylnym "TRANS HUMANIZMIE"! LIVE!
MSZA ŚWIĘTA (4 LUTY) - KOŚCIÓŁ ŚW. AUGUSTYNA - W JAKI SPOSÓB BÓG LECZY NASZE RANY?
dr ALDONA CIBOROWSKA - GLOBALIZACJA DUCHOWOŚCI POGAŃSKIEJ CZ.I
Jak wynika z danych statystycznych, w Polsce jest więcej pracowników rosyjskojęzycznych niż członków NSZZ "Solidarność".

Krzysztof Karoń: "Fundamentalne dzieła marksizmu anty-kulturowego

Jak Ks. Prof. Tadeusz Guz odpowiada na ataki z internetu na jego osobę?

Część I Rozmowa z dziennikarką Agnieszką Piwar.
Jak Ks. Prof. Tadeusz Guz odpowiada na ataki z internetu na jego osobę? Część II

Protestanci wstawili film do sieci: naruszając prawo autorskie Grzegorza Brauna, i w komentarzach płaczą, że to "propagandowy paszkwil".
Film Luter muzyką nierozumnych do nabycia w sklepie

Reżyseria Grzegorz Braun
Warto go przesłać naszym zagranicznym przyjaciołom

Film przygotowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów

W dobitny sposób pokazuje prawdę dotyczącą II wojny światowej!
Warto go przesłać naszym zagranicznym przyjaciołom.

Grzegorz Braun 14.02.2018 w Radio Poznań, o historii, która jest nieznana, o czynnikach pierwszych otoczenia społecznopolitycznego CZŁOWIEKA, czyli socjalista Adolf Hitler - Do posłuchania


Widnokrąg Fundacja Filmowa Widnokrąg Fundacja Filmowa
Podwójne oblicze Warszawy [TPCT 107]

Podwójne oblicze Warszawy [TPCT 107]

"Parę dni temu siedzieliśmy w Ziemiańskiej przy stoliku. Byli Tuwim, Wierzyński, Goetel, Horzyca, Lechoń, Iwaszkiewicz i zdaje mi się?, że Słonimski. Czym jesteśmy? Czy kwiatem poezji polskiej? Czy Żydami ze Skamandra? Czy braćmi Słowianami, czy Niemcami, Żydami i Ukraińcami? Wszystko zależy od złego czy dobrego humoru tego, kto będzie o nas pisał" - relacjonował w 1928 roku z charakterystycznym dla siebie przekąsem Antoni Słonimski. Ten polski pisarz żydowskiego pochodzenia, bywalec warszawskich salonów, spadkobierca tradycji humanizmu i pozytywizmu, jak i zwolennik idei asymilacji, doskonale zdawał sobie sprawę, o czym pisze i w jakiej atmosferze żyje. Wiedział także, że kawałkowanie wspólnoty politycznej na etnosy, jest nie tylko niepotrzebne, lecz cokolwiek niedorzeczne.Wejście

Jan Młynarski: Siłą przedwojennej Warszawy było przenikanie się różnych kultur
2018-04-17
Dyskusja dotycząca podziału narodowościowego jest w pewnym sensie wyrazem naszego doświadczenia i naszych potrzeb. To zapis tego, co widzimy z naszej współczesnej perspektywy. Przekonały mnie o tym liczne rozmowy z ludźmi, którzy mieszkali w Warszawie przed wojną. Kryterium narodowościowe nie było istotne w codziennym życiu - mówi Jan Młynarski w rozmowie z Jakubem Pydą w "Teologii Politycznej Co Tydzień": "Podwójne oblicze Warszawy"

Karol Samsel: Nasze komentarze o dwudziestoleciu uwięzione są w kapsule fikcji
2018-04-17
Rok 2000 był w pewnym sensie rokiem zerowym, tak jak rok 1930 był nowym początkiem dwudziestolecia międzywojennego. Obie te daty spadły na kulturę i literaturę niespodziewanie; to była nagła, istotna i może nawet metafizyczna cezura - mówi dr Karol Samsel w rozmowie z Jakubem Pydą w "Teologii Politycznej Co Tydzień": "Podwójne oblicze Warszawy"

Przemysław Mrówka: Jak śmiać się w jidysz?
2018-04-17
Z czego wynikała zawrotna popularność szmoncesu? By odpowiedzieć na to pytanie, trzeba po pierwsze zdać sobie sprawę z roli kabaretu. Ma on, po pierwsze i najważniejsze, ukazywać naszą rzeczywistość. Przerysowaną i w krzywym zwierciadle, ale w ten paradoksalny sposób właśnie wiernie i wyraźnie - pisze Przemysław Mrówka w "Teologii Politycznej Co Tydzień" nr 107: "Podwójne oblicze Warszawy"

Łukasz Jasina: W Warszawie tworzył się etos polskiej inteligencji
2018-04-17
W Warszawie nie było jakiegoś permanentnego konfliktu, rywalizacji polsko-żydowskiej. Polski żywioł z Powiśla i z Woli potrafił ze sobą rywalizować znacznie mocniej niż Polacy i Żydzi. Te konflikty były w większości rozładowywane dzięki odpowiedzialnym elitom, dzięki narzuceniu pewnych zasad i granic - mówi dr Łukasz Jasina w rozmowie z Jakubem Pydą dla "Teologii Politycznej Co Tydzień": "Podwójne oblicze Warszawy"

Krzysztof Karpiński: Muzyczna mapa dawnej Warszawy
2018-04-16
Muzyki jazzującej słuchało się w wielu lokalach, co - jak na czas wojny - wydaje się nieprawdopodobne. W 1942 r. w Warszawie było czynnych prawie 380 restauracji i ponad 230 kawiarni. Nie były one już tylko miejscami spotkań towarzyskich. Handlarze próbowali dokonywać tu przeróżnych transakcji, spotykali się w nich ludzie podziemia - pisze Krzysztof Karpiński w "Teologii Politycznej Co Tydzień": "Podwójne oblicze Warszawy"

Prof. Tadeusz Lubelski: Kino żydowskie w Polsce. Michał Waszyński i inni
2018-04-17
"Dybuk" jest dziś, obok "Dekalogu" Kieślowskiego, najczęściej analizowanym na świecie filmem polskim. To nie tylko film uchodzący za najwybitniejszy film żydowski w historii, ale być może najwybitniejszy film, jaki powstał w Polsce przed 1939 rokiem - mówi prof. Tadeusz Lubelski w wywiadzie dla "Teologii Politycznej Co Tydzień" nr 107: "Podwójne oblicze Warszawy"

Michał Pieńkowski: Żydowskie źródła i inspiracje polskiej rozrywki
2018-04-17
Lata międzywojenne były okresem, kiedy Polska faktycznie była krajem wielokulturowym, a ludność żydowska stanowiła niemałą część obywateli. Ciekawe jest w jaki sposób kultura żydowska przenikała się z kulturą polską i jak wpływała na polską twórczość rozrywkową, zwłaszcza kabaretową i rewiową - pisze Michał Pieńkowski w "Teologii Politycznej Co Tydzień" nr 107: "Podwójne oblicze Warszawy"

Polskie bóle fantomowe [TPCT 106]

Polskie bóle fantomowe [TPCT 106]

"Znałem przecież te? okolice?, nie był mi obcy ten wietrzyk - ale gdzie byliśmy? Tam, na ukos, znajomy budynek c'mielowskiej stacji i kilka świecących lamp, ale... gdzie, na jakiej wylądowaliśmy planecie?" - pisał w Pornografii Witold Gombrowicz, osadzając akcję swojej powieści w czasach okupacji. Wszystko tam jeszcze niby takie same, a już nosi znamiona innej rzeczywistości - Polska staje się innym miejscem, pozbawionym swojego charakteru, swojej formy. Można jakby w tych prostych zdaniach wyczuć refleksję nad utraconym kształtem, który choć pozornie ten sam, jawi się odmienionym. W tej lekkiej formule mieści się prawda o tym, że państwo polskie zostało w sposób brutalny strawione przez dwa totalitaryzmy, do tego stopnia, że zatraciło znaczną część własnej kultury zarówno materialnej, jak i związanego z nią duchowego dziedzictwa. Jak pisał Melchior Wańkowicz: "Na ziemi naszej niby, a już nie naszej, w kraju rodzonym, nad wszystko drogim, a już obcym".Wejście

Prof. Jacek Kowalski: I Rzeczpospolita była wspólnotą dworów
2018-04-10
Poza architekturą typowo dworkową, z jej charakterystycznym wystrojem: kilimem, obrazem Matki Boskiej i dwiema szablami pod nim, nie mamy żadnego polskiego wzoru mieszkania, innego stylu, do którego można byłoby się odwoływać, i który nosiłby znamiona właściwe elicie intelektualnej - mówi Jacek Kowalski w rozmowie z Adamem Talarowskim dla Teologii Politycznej Co Tydzień nr 106: "Polskie bóle fantomowe".

Prof. Tadeusz Bujnicki: Sienkiewicz idealizował dawną, ziemiańską obyczajowość
2018-04-10
Powieści Sienkiewicza były bestsellerami w Stanach Zjednoczonych, Francji, Włoszech i Niemczech. Na szczególna uwagę zasługuje recepcja rosyjska, według krytyków większa niż w Polsce. Znacznie mniej wiemy natomiast o współczesnej obecności Sienkiewicza na świecie. Ale fakt, iż mnożą się tłumaczenia w krajach azjatyckich, że przed kilkunastu laty olbrzymi sukces odniosło tłumaczenie Trylogii w Brazylii, musi zastanawiać - mówi prof. Tadeusz Bujnicki w wywiadzie dla Teologii Politycznej Co Tydzień nr 106: "Polskie bóle fantomowe".

Paweł Rzewuski: Horror na wesołych bagniskach - cóż po dworze kresowym?
2018-04-09
W jaki sposób odnosić się do mitu dworku ziemiańskiego? Jako konserwatyści żyjemy w przekonaniu, że musimy uznawać tradycję bezkrytycznie. I tutaj warto się pochylić nad własna tożsamością i zapytać się, czy się jest bardziej konserwatystą czy tradycjonalistą? - w "Teologii Politycznej Co Tydzień": "Polskie bóle fantomowe".

Prof. Richard Butterwick-Pawlikowski: Kresy były "przechowalniami" wzorców kulturowych w warunkach państwowego niebytu
2018-04-10
Soplicowo to nie tylko przedstawienie zewnętrzne: "dwór szlachecki z drzewa, lecz podmurowany" o pobielanych ścianach. To nade wszystko ukazanie dworu jako miejsca, w którym obowiązuje pewien model życia rodzinnego - mówi prof. Richard Butterwick-Pawlikowski w rozmowie z Jakubem Pydą w "Teologii Politycznej Co Tydzień": "Polskie bóle fantomowe".

Prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski: Kresy - dzieje pewnego pojęcia
2018-04-10
Pojęcie Kresów i określany nim obszar uległy silnej mitologizacji, przy czym proces ten nastąpił stosunkowo wcześnie, a sam mit ewoluował od "ziemi obiecanej", przez "ziemię przeklętą", po "raj utracony - w "Teologii Politycznej Co Tydzień": "Polskie bóle fantomowe" przypominamy fundamentalny tekst o Kresach autorstwa prof. Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego.

Bartosz Krzymiński: Fenomen polskiego dworu
2018-04-10
Wiejskość, czy też może lepiej: ziemiańskość, wpisana była w samą istotę sarmatyzmu, rozumianego jako pewien model kulturowy. Tę swoistą symbiozę godziwego, szlacheckiego życia z prowincjonalnym zaciszem dostrzegamy w całej staropolskiej literaturze - pisze Bartosz Krzymiński w "Teologii Politycznej Co Tydzień": "Polskie bóle fantomowe".

Władysław Łoziński: Życie sielskie, życie rycerskie - dwory i dworki w życiu polskim dawnych wieków
2018-04-05
Nad posąg wyobrażający Polskę w postaci niewiasty z pługiem u stóp, a z mieczem w dłoni, nie mogło być trafniejszej alegorii - publikujemy fragment książki Władysława Łozińskiego w "Teologii Politycznej Co Tydzień" nr 106: "Dworek polski".

Radosław Romaniuk: "Idea domu". Iwaszkiewicz i świat dworków szlacheckich na Ukrainie
2018-04-09
Iwaszkiewicz znalazł własny sposób sięgania do literackiej tradycji. Nie czuł się przy tym nigdy prowincjuszem - raczej przybyszem z zewnątrz, który zdaje sobie sprawę z wartości tego, co reprezentuje i z tego, że niewielu ludzi tę świadomość podziela - mówi dr Radosław Romaniuk w wywiadzie dla "Teologii Politycznej Co Tydzień": "Polskie bóle fantomowe".

Piotr Libicki: Dwór był miejscem zamieszkiwania i sprawowania władzy
2018-04-09
Dwór przynależał nie tylko tej grupie, która była z nim w oczywisty sposób związana (czyli szlachcie), ale stając się przestrzenią wolności dla całego narodu - wszyscy czytali Mickiewicza, na wszystkich działało Soplicowo, identyfikowali się z wartościami - okazywał się też wspólną własnością całej wspólnoty politycznej - mówi Piotr Libicki w wywiadzie z Adamem Talarowskim dla "Teologii Politycznej Co Tydzień": "Polskie bóle fantomowe".


(Re)formacja po polsku

Teologia Polityczna Co Tydzień: (Re)formacja po polsku


"Każdemu szlachcicowi wolno przemawiać bezkarnie, wypowiadać wszystko, co mu przyjdzie do głowy, choć może to wywołać poważne zaburzenia [...]" - pisał z nie lada wzburzeniem u schyłku XVI wieku pewien angielski podróżnik goszczący w Rzeczpospolitej. Dla ówczesnego człowieka z Zachodu - świeżego pogorzeliska po wewnętrznych konfliktach i wojnach religijnych - taka ekstrawagancja była wręcz nie do pomyślenia! Oto naród dyskutuje w sposób wolny nie tylko o rzeczach politycznych i wspólnych, ale i o religijnych aspektach i dystynkcjach - spierając się, lecz nie walcząc zaciekle. Bez stawiania stosów i spraw na skraju wojny domowej.WejścieProf. Janusz T. Maciuszko: Geneza, upadek i dziedzictwo reformacji w Polsce
2017-10-30
Reformacja w Polsce została wykorzystana jako pewne paliwo ideowe dla rozprawy ustrojowej. Gdy załatwiono sprawy ustroju, okazało się, że problem się skończył - mówił prof. Janusz T. Maciuszko. Przypominamy jego wypowiedź w Teologii Politycznej Co Tydzień pt. (Re)formacja po polsku


Michał Gołębiowski: Od Renesansu do kontrreformacji
2017-10-30
O ile biblijni fałszywi prorocy powoływali się na wolę Boga bez uprzedniego rozeznania, polegając jedynie na własnej mądrości i szukając osobistych korzyści, o tyle renesansowi indywidualiści religijni, a następnie reformatorzy przeciwstawiają się uznanym dogmatom Kościoła, wychodząc od błędnej, nazbyt zindywidualizowanej interpretacji Pisma Świętego - pisze Michał Gołębiowski w "Teologii Politycznej Co Tydzień": (Re)formacja po polsku.


Stanisław Starnawski: Czy Sarmaci byli Grekami?
2017-10-30
Dramaty doby reformacji nie są dla Rzeczpospolitej tylko odległymi, zagranicznymi niepokojami, to rzeczywistość, która kształtuje sytuację państwa i wpływa na decyzje polityczne - pisał Stanisław Starnawski. Przypominamy jego tekst w Teologii Politycznej Co Tydzień pt. (Re)formacja po polsku

WIĘCEJ TEOLOGII POLITYCZNEJ...

STUDIO POLSKA

"Jak bardzo potrzebna jest ustawa o "holocauście", nawet w Izraelu" - jeden z cytatów zamieszczonych w trakcie audycji "STUDIO POLSKA" w dniu 27.01.2018 r.

Pokazuje, jak lewicowy świat "uderza" w Polskę, jak mu przeszkadza to, że Polacy wstają przed komunizmem z kolan, o polskiej propagandzie, o tym, że "Żyd Żydowi nie równy".

Katechizm Kościoła Katolickiego:

[597] "Biorąc pod uwagę historyczną złożoność procesu Jezusa widoczną w opowiadaniach ewangelicznych oraz nie wiedząc, jaki jest, znany tylko Bogu, grzech osobisty uczestników procesu (Judasza, Sanhedrynu, Piłata), nie można przypisać odpowiedzialności za śmierć Jezusa wszystkim Żydom w Jerozolimie mimo okrzyków manipulowanego tłumu..."

Sobór Watykański II deklaracja Nostra aetate, 4:

"To, co popełniono podczas męki Chrystusa, nie może być przypisane ani wszystkim bez różnicy Żydom wówczas żyjącym, ani Żydom dzisiejszym...Nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych ani jako przeklętych przez Boga, rzekomo na podstawie Pisma Świętego".

Ponieważ w Wałbrzychu druga część audycji była w przekazie dostarczyciela sygnału telewizyjnego zagłuszana - ta najciekawsza - więc całą audycję można zobaczyć i odsłuchać. Lewa strona Izraela nigdy nie będzie podnosiła kwestii obecności "złotej kopuły" w samym sercu katolicyzmu, jako największego skandalu wszech czasów, nienaturalnego położenia tej budowli, wygodnego dla lewicy. Nie można mieć pretensji do Żydów, ale do lewicy, w Izraelu, i w Polsce.

???

AKTUALIZACJA: 08.04.2018
Na przykład do pani Magdaleny Ogórek. Czy ta pani, wysuwana przez lewicę SLD i osobiście przez Leszka Milera na Prezydenta Polski, może mieć określenie - popularne wśród tzw. "polityków" - o treści: "chorągiewka"? Tak. Gdyż świetnie - jak na wietrze - powiewa informacjami propagandowymi, na pewno nie zmierzającymi do "powalenia" fałszywej "władzy", przecież lewicowej - ciągle zapraszanej do "Studio Polska" - grającej "pierwsze skrzypce" w Telewizji TVP na Woronicza 17, od 1989 rodem z PRL-u!
Dalej macie drodzy Państwo wątpliwości? To kupcie sobie nowy telefon u operatorów telefonii komórkowej, a wnet, wraz z jego aktualizacją pokażą się linki do Tomasza Lisa. Albo kupcie sobie nowy laptop z najnowszym Windows 10, a przy jego koniecznej aktualizacji, natychmiast pojawi się jako "Strona Startowa" - "Gazeta Wyborcza"!!!


Zwolennicy przyjmowania uchodźców czy nachodźców oraz udzielania im wszelkiej pomocy z otwartymi ramionami, powołują się na przypowieść o sądzie z Ewangelii Mateusza (Mt 25,31-46)...

Komentarz w/g 100 Książek -
KORAN Sura II wers 190-194: "muzułmanie mogą przystąpić do działań wojennych tylko przeciw tym, którzy ich zaatakują, tylko w obrębie własnych granic, nie wolno napadać na miejsca kultu religijnego ani toczyć walk w ich sąsiedztwie, mogą walczyć tylko z regularną armią i nie napadać na cywilów".

Niezbędnik każdej Rodziny

WEKTORY OpcjinaPrawo

Spinelli

Grupa Spinelli
Na stronie internetowej Grupy możemy znaleźć liczne materiały propagandowe. Polskie posłanki wywiązują się ze swoich obowiązków parlamentarnych znakomicie i na terenie PE prowadzą aktywną działalność  krzewiącą idee Planu Spinellego.

Uwieńczeniem pracy tej grupy ma być zakończenie procesu integracyjnego oraz likwidacja państw suwerennych. Ukoronowaniem działalności byłoby uchwalenie Konstytucji UE. Likwidacja państw suwerennych wiąże się z pozbawieniem Polski, i nie tylko jej, suwerenności. Takie działanie podważa wartości strzeżone przez
Konstytucję RP.

Poza krajem, nie jest tajemnicą, że pani Róża Thun należy do tzw. Grupy Spinelli. Jednak nie wszyscy wiedzą, czym ta grupa się zajmuje. Powstała w 2010 r. przy Parlamencie Europejskim. Obecnie jest to najaktywniejsza z organizacji prowadzących lobbing i propagandę na rzecz integracji Unii. Nazwa grupy pochodzi od nazwiska włoskiego komunisty Altiero Spinellego.  Osadzony w więzieniu spędził w nim kilkanaście lat. Był internowany na  wyspę Ventotene, gdzie w 1941 r. napisał wspólnie z Ernesto Rossim Manifest, czyli projekt zjednoczonej Europy antykapitalistycznej, który stał się podstawą Unii Europejskiej. W 2011 r. minęło 25 lat od jego śmierci. Na uroczystości upamiętniającej postać Spinellego ówczesny Przewodniczący PE Jerzy Buzek wzmocnił rolę Manifestu i stwierdził, że "to dokument, który jest wiecznie żywym źródłem idei europejskiej integracji..." WIĘCEJ

Witold Gadowski:
Wspieram Patryka Jakiego i Małgorzatę Wassermann w wyborach w Warszawie i Krakowie

Doświadczyłam zła religii wschodu.
Wstrząsające świadectwo s. Michaeli Pawlik PCh TV
Zobacz wstrząsające świadectwo siostry Michaeli Pawlik OP. Dowiedz się jakie zagrożenia niosą ze sobą praktyki mające swe źródła w duchowości Dalekiego Wschodu.

Błogosławić bigamię?
Czy Kościół ma błogosławić bigamię?

Powstały "dubia rodzin"
List małżeństw do Franciszka

Niemiecki gender-kardynał krytykuje PiS!
"Wcale nie tak rozumiem demokrację"

Od sierpa i młota Lewicowa Partia RAZEM

Wypada zapytać, jak długo trzeba oczekiwać na rozwiązanie struktur totalitarnego, komunistycznego SLD i Komunistycznej Partii Polski? Do po Wyborach? Czy ustawa o zakazie propagowania totalitaryzmów nie wymaga naprawienia?


Czemu nie dokonuje się delegalizacji struktur totalitarnego komunizmu SLD? Podczas debaty o bieżących wydarzeniach w kraju i na świecie, z udziałem młodego pokolenia, w każdą niedzielę o 10:06 Jan Białostocki, w publicznym RadiuPolskim24, zaprasza młodych, do końca nie świadomych swojego położenia, do "bicia piany" - https://www.polskieradio.pl/130/6388/Artykul/2007536,Jesli-Polak-czci-Hitlera-to-jest-z-nim-cos-nie-tak. Wywołana do odpowiedzi Hanna Gospodarczyk przekonywała, że Partia Razem nie ma nic wspólnego z komunizmem, że jest "lewicą społeczną" (sic!), i zapewniała, że te zdjęcia mają już kilkanaście lat. Mogą mieć i 100 lat, ale nie zmienia to podstawowego faktu - są dalej aktualne - RAZEM z Marksem i Engelsem.

Absurdalna, targowicka, bezrozumna i skompromitowana lewica, taszcząc ze sobą bagaże jedynie samych afer, jeszcze woła: bagażowy! bagażowy!
szykując się do Wyborów - z niczym, do nikogo.


a odsłon jego jest 44 ...tysiące


Mirka Sowa dodał(a) komentarz do Twojego filmu:
Mirka Sowa: "Pani Małgosiu podziwiam panią za cierpliwość.czas najwyższy żeby pociągnięto Adamowicza do odpowiedzialności.ja­k są dla niego pytania nie wygodne gębą mu się wykrzywia i nerwy zapija woda.mam nadzieję wręcz jestem pewna że po tych rewelacjach co ludzie usłyszeli nie będzie wybrany na włodarza miasta na następną kadencję.bo to już kpina nie zna Tuska trzymajcie mnie.ha ha".

Politycy Służby specjalne Media Możemy dobrze poznać TUTAJ

płk Marek Wrzosek o książce "Wojny Przyszłości"
Czym tak naprawdę jest wojna hybrydowa część I
Czym tak naprawdę jest wojna hybrydowa część II

OTWARTYM TEKSTEM ODC.109/1 MARCIN REY: "W POLSCE SĄ TYSIĄCE RUSKICH TROLLI"
OTWARTYM TEKSTEM ODC.109/2 MARCIN REY: "W POLSCE SĄ TYSIĄCE RUSKICH TROLLI"
DLACZEGO KREML SPONSORUJE FILOLOGIĘ ROSYJSKĄ NA POLSKICH UCZELNIACH?

Powrót do początku strony
www.stop-seksualizacji.pl Fundacja Świętego Mikołaja KONTAKT


Strona Główna. Wszelkie prawa zastrzeżone ©2018 Ryszard Wieczorek - Pro Moc Ja

Statystyki